Bachgen 17 oed yn pledio'n euog i lofruddiaeth Sanclêr

Fiona Jayne Scourfield Image copyright Llun Teulu

Mae bachgen 17 oed wedi pledio'n euog i lofruddio dynes yn ei chartref yn Sir Gaerfyrddin ym mis Mawrth.

Cafodd corff Fiona Scourfield, oedd yn 54 oed, ei ganfod yn fferm Broadmoor ar y ffordd rhwng Sanclêr a Thalacharn.

Roedd Ms Scourfield, oedd hefyd yn cael ei hadnabod fel Suzi Wales, yn weithgar gydag elusen achub cŵn UK-GSR, ac yn cadw ieir, geifr a chŵn ar ei fferm.

Yn dilyn ei marwolaeth fe wnaeth ei theulu roi teyrnged i ddynes "gariadus a gofalgar", gan sôn am ei charedigrwydd a'i gofal arbennig am anifeiliaid.

Bydd y bachgen, na allwn ei enwi ar hyn o bryd, yn cael ei gadw yn y ddalfa cyn cael ei ddedfrydu.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol