Cyngor Gwynedd yn penderfynu cau dwy ysgol ym Mangor

Coedmawr Image copyright Google
Image caption Bydd Ysgol Coedmawr yn un o'r ysgolion fydd yn cau erbyn 2020

Mae cynghorwyr Gwynedd wedi rhoi sel bendith i gynllun i gau dwy ysgol ym Mangor wrth ad-drefnu gwasanaethau yn y ddinas.

Bydd Ysgol Glanadda ac Ysgol Babanod Coedmawr yn cau yn 2020 gyda'r disgyblion yn symud i Ysgol y Garnedd, yn dilyn cymeradwyaeth y cabinet.

Bydd gan adeilad newydd Ysgol y Garnedd le i 420 o ddisgyblionc ac fe fydd yn costio £12.7m.

Mae'r cyngor hefyd yn cynnal trafodaethau gyda'r Eglwys yng Nghymru ynglŷn â chynyddu capasiti Ysgol y Faenol i 315 o 186.

Cynyddu capasiti

Yn ôl yr adroddiad gafodd ei drafod gan gynghorwyr, mae niferoedd disgyblion wedi "newid yn sylweddol ers 1980, gyda lleihad o 62% yn Ysgol Babanod Coedmawr, a 68% yn Ysgol Glanadda".

Yn ystod yr un cyfnod, mae niferoedd Ysgol y Garnedd wedi cynyddu o 55% meddai'r adroddiad.

Image caption Mae Gareth Thomas, sy'n gyfrifol am addysg ar y cyngor sir, wedi dweud bod y cynllun yn "gyfle cyffrous"

Efallai o ddiddordeb...

Ym mis Mawrth, rhybuddiodd cadeirydd llywodraethwyr Ysgol Glanadda y byddai'r drefn newydd yn gadael rhan o'r ddinas heb adnoddau addysgol.

Dywedodd John Wynn Jones: "Rydach chi'n amddifadu'r cyfle i'r plant - toes 'na ddim dewis iddyn nhw ddod i ysgol yn eu hardal eu hunain."

Ond mae'r aelod cabinet dros addysg, y Cynghorydd Gareth Thomas wedi dweud bod y cynllun yn "gyfle cyffrous" i ddatblygu ysgol gynradd o'r radd flaenaf.

Ychwanegodd ei fod yn rhoi'r "cyfle gorau" i wella darpariaeth addysg gynradd a "chryfhau'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg" yn y ddinas.

Yn dilyn y cyfnod gwrthwynebu, bydd y cais yn cael ei gyflwyno i'r cabinet am gymeradwyaeth terfynol.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol