'Ffodus i fod yn fyw ar ôl atal gyrrwr rhag taro pobl'

  • Cyhoeddwyd
Andrew NiinemaeFfynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Andrew Niinemae cyn ac ar ôl cael triniaeth dros y penwythnos cyn cael gadael yr ysbyty

Mae teulu dyn yn dweud ei fod yn "ffodus i fod yn fyw" ar ôl atal gyrrwr rhag taro nifer o bobl y tu allan i dŷ tafarn prysur yng Nghaerdydd.

Fe ruthrodd Andy Niinemae, 34, i'r ffordd yn yr Eglwys Newydd a neidio trwy ffenestr y car i rwystro'r gyrrwr.

Mae ei deulu'n dweud iddo gael anafiadau difrifol i'w goes ar ôl i'r gyrrwr ei wthio yn erbyn car arall, a bu'n rhaid iddo gael llawdriniaeth frys.

Dywedodd Heddlu De Cymru eu bod yn ymchwilio i adroddiadau bod car wedi ei "yrru'n fwriadol ar gyflymder at grŵp o bobl" yn oriau man 30 Mehefin.

Mae'r heddlu'n apelio am gymorth i ddod o hyd i'r gyrrwr, wnaeth ffoi wedi'r digwyddiad ger bar Miss Jones ar Ffordd Merthyr.

'Anafiadau erchyll'

Dywedodd bownsar bar Miss Jones, Danni Harding, 28: "Dydw i erioed wedi gweld dim byd tebyg mewn 10 mlynedd o weithio ar y drysau.

"Fe wnaeth rhyw foi drio taro tua 20 o gwsmeriaid, ac fe neidiodd boi arall i mewn i ffenestr y car i'w stopio.

"Bu bron iddo dynnu ei goesau i ffwrdd, fe yrrodd e'n syth i mewn i dacsi ac yna hanner ffordd i lawr y ffordd fe daflodd e mas o'r car."

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i fwyty a bar Miss Jones yn yr Eglwys Newydd

Ychwanegodd ei bod "wedi gweld pethau erchyll" yn ei fywyd ond bod yr achos hwn yn waeth, ac fe ddywedodd fod Mr Niinemae yn "arwr" am fentro'i fywyd.

Dywedodd mam Mr Niinemae fod y gyrrwr wedi anelu'r car a dal ei goesau'n sownd "gyda'r fath rym nes y daeth y bympar i ffwrdd".

"Roedd ei anafiadau'n erchyll," meddai Joanne Niinemae.

"Fe wnaeth y ddynes diogelwch yn nhafarndy Miss Jones achub ei fywyd ac fe wnaeth e ei hun achub nifer o fywydau. Fe fyddan ni'n ddiolchgar iddi am byth.

"Mae cyfnod hir o wella o'i flaen. Mae'n ffodus i fod yn fyw."

'Digwyddiad brawychus'

Dywedodd Heddlu De Cymru eu bod yn ymchwilio i'r achos ac yn apelio i'r cyhoedd am luniau ffôn, CCTV neu dash cam.

"Cafodd swyddogion eu galw wedi adroddiadau fod car lliw tywyll yn cael ei yrru'n fwriadol ar gyflymder at grŵp o bobl ychydig wedi 00:30," meddai llefarydd.

"Mae'n ymddangos fod y cerbyd yna wedi gwrthdaro â thacsi oedd wedi'i barcio... cyn gadael y safle ar gyflymder.

"O ganlyniad i'r digwyddiad, cafodd dyn 34 oed anaf ddifrifol i'w goes ac mae wedi cael ei ddanfon adref o Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd.

"Mae ymdrechion yn parhau i gysylltu â pherchennog cofrestredig y cerbyd."

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Paul Raikes: "Roedd hwn yn ddigwyddiad brawychus... Mae ymchwiliad llawn ar droed i 'nabod ac arestio'r sawl sy'n gyfrifol."