Y chwaraewyr â gwaed Cymreig sy'n cystadlu yn SW19

Kyle Edmund Image copyright Reuters
Image caption Mae Kyle Edmund wedi cystadlu yn Wimbledon bum gwaith gan gyrraedd yr ail rownd unwaith, ac mae'n rhif 21 ar restr dethlion y bencampwriaeth eleni

I'r Alban, mae haf go dawel o'u blaenau. Dydyn nhw ddim yng nghanol hwyl y bêl gron yn Rwsia, a bellach mae un o'u meibion enwoca' - Andy Murray - wedi tynnu'n ôl o bencampwriaeth Wimbledon.

Rydym ni fel Cymry yn hen gyfarwydd â sefyllfa'r honno. 1958 oedd y tro dwetha' i'r Crysau Cochion gyrraedd Cwpan y Byd - a'r tro dwethaf i Gymro neu Gymraes ei gwneud hi i gyrtiau SW19? Rebecca Llywelyn yn 2003, ond colli yn rownd gynta'r gystadleuaeth oedd ei hanes hi.

Yn y 15 mlynedd ers hynny, mae 'na ambell i lygedyn o obaith wedi bod. Josh Milton ac Evan Hoyt oedd yr agosaf i wneud eu marc ar gyrtiau enwocaf Llundain ond boddi wrth ymyl y lan oedd eu hanes nhw yn y rowndiau rhagbrofol, gan fethu â bwrw'r un bêl gystadleuol yn erbyn cewri fel Federer neu Nadal.

Ond eleni mae 'na ddau sydd â gwaed Cymreig yn eu gwythiennau yn cystadlu am deitl y dynion, ac mae'r ddau yn enwau cyfarwydd i gefnogwyr y gamp. Kyle Edmund - chwaraewr gorau Prydain erbyn hyn - a'i ddirprwy, Cameron Norrie.

Blwyddyn i'w chofio

Er i Edmund gael ei eni yn Johannesburg yn Ne Affrica, mae ei dad, Stephen, o Gymru yn wreiddiol gyda pherthnasau yn dal i fyw yn y de.

Yn absenoldeb Murray dros y 12 mis dwethaf, mae e wedi camu i'r adwy. Ac am flwyddyn mae 'di bod iddo - cyrrraedd yr 20 ucha' yn y byd, yn ogystal â rownd gynderfynol Pencampwriaeth Agored Awstralia.

Mae ei ymgyrch yn Wimbledon yn dechrau ddydd Mawrth yn erbyn Alex Bolt o Awstralia, ac mae Henman Hill neu Murray Mound yn siŵr o droi'n "Kyle's Common" am gyfnod. Pythefnos os eith pethau o'i blaid.

Image copyright Getty Images
Image caption Un o Gaerdydd yw mam Cameron Norrie

Cyn hynny, Cameron Norrie sy'n cael ei gyfle i serennu. Gyda'i fam Helen yn dod o Gaerdydd a'i dad yn Albanwr, mae'r Celtiaid yn brwydro drosto ac ar ras i'w hawlio - yn enwedig os daw llwyddiant!

Aljaz Bedene yw'r cyntaf i wynebu Cameron. Gyda'r ddau yn agos iawn ar restr detholion y byd dyma ei gyfle i gyrraedd ail rownd Wimbledon am y tro cyntaf yn ei yrfa.

Mae 'na bosibilrwydd y bydd Cymro arall yn SW19 hefyd cyn i'r pythefnos o chwarae ddod i ben, sef y bachgen ysgol 17 oed o Gaerdydd, James Story.

Fe allai gael cynnig lle yn y gystadleuaeth i chwaraewyr ifanc ar ôl gwneud ei farc yn ddiweddar. Fe gipiodd fedalau arian ac efydd yng Ngemau'r Gymanwlad Ieuenctid yn y Bahamas y llynedd.

Ond am y tro, mae'r gobeithion ar ysgwyddau'r ddau sydd â'u rhieni yn hanu o Gymru - Cameron a Kyle!

Pynciau Cysylltiedig