Angen gweithwyr Ewropeaidd 'achos prinder staff iechyd'

doctoriaid Image copyright Getty Images

Bydd angen cyflenwad o ddoctoriaid a nyrsys o'r Undeb Ewropeaidd yn dilyn Brexit oherwydd prinder staff ar draws y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, yn ôl Conffederasiwn GIG Cymru.

Dywedodd y corff sy'n cynrychioli'r byrddau iechyd a'r ymddiriedolaethau y bydd "wastad angen" recriwtio staff o dramor, er gwaethaf ymdrechion i gynyddu'r niferoedd sy'n hyfforddi yn y DU.

Mae tua 2.5% o holl staff y gwasanaeth iechyd yng Nghymru'n dod o'r UE neu'r Ardal Economaidd Ewropeaidd, yn ôl ffigyrau ar ran Llywodraeth Cymru ym mis Mawrth eleni.

Mae Llywodraeth y DU yn bwriadu cyflwyno cynllun mewnfudo yn dilyn Brexit "sy'n gweithio er lles Prydain gyfan".

'Prinder ym mhob arbenigedd'

Mae disgwyl i reolau newydd i fudwyr o'r Undeb Ewropeaidd ddisodli'r polisi presennol gan Frwsel sy'n caniatáu i bobl symud yn rhydd rhwng holl wledydd yr Undeb.

Bydd y llywodraeth yn cyhoeddi mwy o fanylion o fewn "y misoedd nesaf".

Mae Ysgrifennydd Iechyd Cymru, Vaughan Gething wedi galw am gysylltu'r polisi mewnfudo'n "agosach at swyddi fel bod modd recriwtio'r doctoriaid, nyrsys a staff iechyd a gofal eraill sydd eu hangen arnom".

Mae tua 30% o'r oddeutu 8,800 o ddoctoriaid sy'n gweithio yng Nghymru wedi eu hyfforddi dramor, tra bod 6% o'r cyfanswm wedi eu hyfforddi yng ngwledydd yr Undeb Ewropeaidd.

Image copyright PA

Dywedodd Dr Vanessa Young, Cyfarwyddwr Conffederasiwn GIG Cymru, fod pwysau arbennig mewn rhai meysydd fel gofal llygaid.

"Rydyn ni'n wynebu prinder staff ar draws y gwasanaeth iechyd yng Nghymru - ar draws pob arbenigedd," meddai.

"Mae'r gweithlu Ewropeaidd sydd gennym ni'n bwysig iawn i ni ac ry'n ni eisiau ei gadw a sicrhau bod modd cael cyflenwad o staff o'r UE wedi Brexit.

"Rydyn ni'n gweithio'n galed i recriwtio pobl o'r EU ac yn rhyngwladol, yn ogystal â chynyddu niferoedd hyfforddi yma, ond bydd hynny'n cymryd mwy o amser.

"Felly bydd bob tro angen recriwtio doctoriaid, nyrsys a staff iechyd o lefydd eraill."

Cynllun

Fis diwethaf fe gyhoeddodd Llywodraeth y DU y bydden nhw'n llacio rheolau mewnfudo i ganiatáu i fwy o ddoctoriaid a nyrsys ddod o'r tu allan i'r UE i'r DU.

Fe wnaeth Dr Young groesawu'r penderfyniad i eithrio meddygon o du allan i'r UE o gyfyngiadau'r llywodraeth ar fewnfudo i weithwyr â sgiliau.

Galwodd hefyd ar i weinidogion yn San Steffan "sicrhau bod cyflenwad o weithwyr o safon uchel o'r Undeb Ewropeaidd yn parhau".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth y DU: "Ar ôl i ni adael yr UE bydd gennym gynllun mewnfudo sy'n gweithio er lles Prydain gyfan.

"Bydd y cynllun yma wedi ei seilio ar dystiolaeth. Mae'r llywodraeth wedi comisiynu cyngor gan y Pwyllgor Ymgynghorol ar Fudo a byddwn yn parhau i ymgynghori gydag amryw o hapddalwyr."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol