Cyngor Conwy yn ymestyn cytundeb gyda chwmni Kingdom

Cigarettes Image copyright Getty Images

Mae cynghorwyr sir Conwy wedi penderfynu ymestyn cytundeb gyda chwmni dadleuol sy'n gweithredu gwasanaeth sbwriel.

Mae cwmni Kingdom wedi cael ei beirniadu yn y gorffennol am y modd y maen nhw'n gweithredu, ac wedi cael eu cyhuddo o godi ofn ar bobl.

Mewn cyfarfod ddydd Mercher fe benderfynodd cynghorwyr i ymestyn y cytundeb gyda'r cwmni am flwyddyn arall.

Dywedodd Chris Hughes sy'n gynghorydd ardal y Glyn ei fod yn cefnogi'r estyniad ac mai "nifer bach iawn o gwynion yr oedd wedi'i glywed am Kingdom."

Roedd adroddiad gafodd ei gyflwyno i'r cynghorwyr yn awgrymu y base peidio ymestyn y cytundeb gyda Kingdom yn golygu i'r cyngor "golli £200,000 o incwm a gorfod ymdopi heb orfodaeth amgylcheddol, gyda nifer bach o waith hyrwyddo."

Dywedodd swyddogion Kingdom yn y cyfarfod eu bod "wastad yn glen a chyfeillgar pan yn gweithio yn y sir".

Pryderon

Roedd y cwmni'n gweithredu ar ran holl gynghorau'r gogledd, ond mae Gwynedd ac Ynys Môn eisoes wedi dileu cytundebau gyda nhw, ac mae cynghorwyr Sir y Fflint wedi argymell cam tebyg.

Mae pryderon wedi codi am nifer y dirwyon mae wardeiniaid sy'n gweithio i'r cwmni yn ei roi i bobl am ollwng gweddillion cigarettes i'w gymharu â math eraill o sbwriel.

Dywedodd y Cynghorydd Greg Robbins: "Dwi'm yn credu fod unrhyw un yn yr ystafell yma heddiw ddim eisiau gweld gorfodaeth.

"Ond, mae 'na bryderon am y cytundeb presennol a dydyn ni heb weld unrhyw enghraifft debyg sy'n wahanol ac wedi'i gostio."

Roedd y bleidlais yn wyth yr un gyda chadeirydd y pwyllgor, y Cyng. Nigel Smith yn penderfynu pleidleisio o blaid ymestyn y cytundeb am flwyddyn.

Straeon perthnasol