Ymgyrchwyr yn ffyddiog o gael uned cemo
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Ymgyrchwyr yn ffyddiog o gael uned cemo i Fronglais

5 Gorffennaf 2018 Diweddarwyd 07:56 BST

Mae'n ymddangos fod breuddwyd ymgyrchwr o sefydlu uned cemo newydd yn y canolbarth ar fin gael ei gwireddu - a hynny diolch yn bennaf i gyfraniadau gan elusennau.

Dyw'r newyddion heb gael ei gadarnhau gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda ond y gred yw y bydd uned newydd ar safle Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, yn cael ei sefydlu ar gost o tua £1m.

Pe bai'r cynllun yn mynd rhagddo byddai disgwyl i'r uned fod yn barod ymhen rhyw 18 mis.

Mae'r bwrdd iechyd wedi cael cais am sylw.