Criwiau yn diolch i'r cymunedau lleol am eu cefnogaeth

Swyddogion tân yn bwyta cinio Image copyright Gorsaf Dân Rhaeadr
Image caption Swyddogion o Orsaf Dân Rhaeadr yn cael seibiant yn yr haul poeth

Mae gwasanaethau tân y gogledd, a'r canolbarth a'r gorllewin wedi diolch i gymunedau lleol yn dilyn cyfres o danau gwyllt.

Cafodd criwiau tân ar hyd Cymru eu galw i achosion yn ystod yr wythnos ddiwethaf, a daeth hi'n glir fod y cymunedau lleol wedi cefnogi'r swyddogion wrth iddynt ymladd y fflamau.

Dywedodd Simon Jenkins, Rheolwr Ardal Gwasanaeth Tân ac Achub Gorllewin a Chanolbarth Cymru fod y cymunedau wedi helpu drwy gynnig bwyd a diod i'r swyddogion.

Yn ôl Mr Jenkins mae'r cymunedau lleol wedi bod yn "hynod o gefnogol" o'r criwiau, a'u bod nhw'n "ddiolchgar iawn" am y gefnogaeth yno.

Mae Stuart Millington o wasanaeth y gogledd yn dweud eu bod hefyd yn hynod o ddiolchgar i gyflogwyr swyddogion rhan-amser, aelodau o'r gymuned a busnesau lleol am eu "cefnogaeth anhygoel".

Image caption Bu'n rhaid i griwiau tân y gogledd ymateb i gannoedd o alwadau am achosion amrywiol

Cafodd criwiau tân y gogledd eu galw i sawl digwyddiad ar hyd yr wythnos gan gynnwys tanau yng Ngharmel, ym Methesda, Pwllheli a Thalsarnau.

Dywedodd Mr Millington, Uwch Rheolwr Gweithrediadau: "Mae sawl aelod o'm gweithlu ni yn gweithio'n rhan amser ac mae eu cyflogwyr nhw wedi bod yn hynod o gefnogol drwy eu rhyddhau o'i gweithle arferol er mwyn amddiffyn ein cymunedau."

Yn ôl Mr Millington roedd sawl achos o bobl leol yn rhoi bwyd a diod i griwiau, gan gynnwys rhoi pizzas i swyddogion yng Ngharmel, hufen ia a dŵr yn cael ei yrru i'r rhai yn taclo'r fflamau ym Methesda a bisgedi a ffrwythau'n cael ei roi i'r criwiau yn Nhalsarnau.

Ychwanegodd: "Dwi'n siŵr fod yna esiamplau eraill dydw i ddim wedi sôn amdanynt, ond rydym ni'n wirioneddol ddiolchgar am weithredoedd o'r fath, a'r gefnogaeth sydd wedi cael ei roi i sicrhau fod y criwiau'n gallu parhau i amddiffyn ein trigolion."

Cafodd rhoddion hefyd eu gwneud i elusennau yn ymwneud â swyddogion tân.

Image copyright Gorsaf Dan Pontiets
Image caption Rhoddion gan y gymuned leol i swyddogion tân Pontiets

'Amgylchiadau heriol'

Bu'n raid i Wasanaeth Tân ac Achub Gorllewin a Chanolbarth Cymru ymateb i sawl digwyddiad hefyd gan gynnwys tanau yng Nghwm Rheidol, Mynydd Pen-bre ac yn ardal Maerdy yn Rhondda Cynon Taf.

Dywedodd Simon Jenkins: "Mae'r wythnos ddiwethaf wedi gweld swyddogion tân llawn amser a rhai rhan amser yn gorfod ymateb i sawl achos o danau gwyllt.

"Rydw i'n falch iawn o'n staff rheoli a'r swyddogion tân, sydd wedi gweithio'n ddiflino dros yr wythnos ddiwethaf er mwyn rheoli'r tanau mewn amgylchiadau heriol.

"Ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Gorllewin a Chanolbarth Cymru hoffwn ddiolch i'r cymunedau lleol sydd wedi bwydo a chynnig dŵr i'n swyddogion yn ystod y cyfnod anodd hyn."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol