Dros 1,400 o athletwyr ifanc i gystadlu yng Ngemau Cymru

Merched yn chwarae hoci yn Ngemau Cymru Image copyright Irfon Bennett/Urdd
Image caption Mae hoci'n un o'r chwaraeon sy'n rhan o Gemau Cymru

Bydd dros 1,400 o athletwyr ifanc yn cystadlu yng Ngemau Cymru dros y tridiau nesaf.

Mae'r gystadleuaeth, sy'n cael ei threfnu'n flynyddol gan Urdd Gobaith Cymru, wedi tyfu'n aruthrol ers ei lansio yn 2011.

Bwriad yr ŵyl aml-gamp yw cynnig cyfle i gystadleuwyr ddatblygu'r sgiliau a'r hyder i gystadlu'n rhyngwladol.

Bydd 10 camp ar gael i gystadleuwyr - gan gynnwys athletau, hoci, canŵio a jiwdo - a hynny mewn digwyddiadau yng Nghaerdydd ac yn Y Bala.

Image copyright Getty Images
Image caption Mae Emily Thomas, un o lysgenhadon gymnasteg Gemau Cymru, yn canu clodydd y gystadleuaeth fel platfform pwysig i ddatblygu fel athletwr.

Cafodd Emily Thomas, un o lysgenhadon gymnasteg Gemau Cymru, fudd mawr o gystadlu yn y gorffennol.

Aeth y fabolgampwraig o Ben-y-bont ymlaen i ennill gwobr aur unigol Aml-gamp yng Ngemau Ieuenctid y Gymanwlad yn Namibia yn 2016, cyn mynd ati i gystadlu'n unigol ac mewn grŵp yng Ngemau'r Gymanwlad yn Awstralia yn 2018.

Daeth hefyd yn Bencampwraig Gymnasteg Artistig Aml-gamp Cymru yn 2017.

Wrth drafod Gemau Cymru, dywedodd: "Mae cynnig cyfleoedd cystadlu ar lefel uchel yn bwysig iawn yn y broses o ddatblygu fel athletwr a chystadleuydd, gan gynnig profiadau sydd yn eich paratoi ar gyfer cystadlu rhyngwladol."

'Digwyddiad pwysig'

Ers y gemau cyntaf yn 2011, mae nifer y chwaraeon sydd ar gael a nifer y cystadleuwyr a'r gwirfoddolwyr sy'n rhan o Gemau Cymru wedi cynyddu.

Dywedodd Gary Lewis, Cyfarwyddwr Adran Chwaraeon Urdd Gobaith Cymru: "Dros yr wyth mlynedd diwethaf mae Gemau Cymru wedi sefydlu ei hun fel digwyddiad pwysig ar galendr cystadlu athletwyr ifanc.

"Rydym yn falch iawn o safon y cystadleuwyr sydd wedi cymryd rhan dros y blynyddoedd - gyda nifer bellach yn cynrychioli eu gwlad.

"Hwn yw prif ddigwyddiad aml-gamp Cymru, ac mae'r Urdd yn falch iawn o fod yn gyfrifol am ei drefnu."

Pynciau Cysylltiedig