Dechrau gwych i ymgyrch Morgannwg yn y T20

David Lloyd Image copyright Rex Features

Mae Morgannwg wedi cael y dechrau gorau posib i'w hymgyrch yng nghystadleuaeth y T20 Blast trwy guro Hampshire yn Southampton.

Fe enillon nhw o 63 o rediadau ar ôl sgorio 168 am chwe wiced. Roedd David Lloyd wedi sgorio 38 heb fod allan ar ddiwedd yr 20 pelawd, ac fe gyfrannodd y capten, Colin Ingram 35 o rediadau.

105 oedd sgôr Hampshire mewn ymateb, ar ôl penderfynu faesu. Fe gipiodd Andrew Salter (3-34) dwy wiced yn ei belawd gyntaf gan adael y gwrthwynebwyr â sgôr o 32-7.

Dywedodd Ingram bod ei chwaraewyr wedi dechrau'r gêm gydag "agwedd ardderchog".

"Fe ddywedon ni cyn y gystadleuaeth ein bod eisiau dechrau o'r newydd [wedi canlyniadau gwael yn y cystadlaethau eraill eleni], i geisio newid y momentwm," meddai.

Pynciau Cysylltiedig