Lluniau: Gŵyl Nôl a Mla'n 2018

Roedd yr haul yn gwenu unwaith eto eleni ar Ŵyl Nôl a Mla'n yn Llangrannog ar Orffennaf 6 a 7. Dyma gip ar y penwythnos trwy lens y ffotograffydd Lleucu Meinir.


Sglodion Image copyright Lleucu Meinir
Image caption Un i fi... un i ti. Allwch chi byth fynd i ŵyl ar draeth Llangrannog heb fwynhau sglods!
Parti Plu Image copyright Lleucu Meinir
Image caption Roedd 'na sawl Parti Plu yn mwynhau'r ŵyl hefyd
Ffrindiau Image copyright Lleucu Meinir
Image caption Cyfle i ddal fyny gyda hen ffrindiau
Ail Symudiad Image copyright Lleucu Meinir
Image caption Ail Symudiad ar lwyfan y traeth nos Wener
Teulu Image copyright Lleucu Meinir
Image caption Teulu'n mwynhau pizza ar noson braf o haf
Los Blancos Image copyright Lleucu Meinir
Image caption Los Blancos yn swyno'r dorf
Pêl-droed Image copyright Lleucu Meinir
Image caption Yr unig bêl-droed ar feddyliau'r plant yma bnawn Sadwrn oedd ar y traeth gyda'u ffrindiau, er gwaetha'r niwl ddaeth i mewn o'r môr am gyfnod
Gŵyl Nôl a Mla'n, Llangrannog Image copyright Lleucu Meinir
Image caption Ffrindiau'n cwrdd
Mared Williams Image copyright Lleucu Meinir
Image caption Mared Williams ar lwyfan y traeth
Mei Gwynedd yn diddanu'r dorf Image copyright Lleucu Meinir
Image caption Roedd lot o ddawnsio a chwifio breichiau i gyfeiliant Mei Gwynedd!
Dawnsio Image copyright Lleucu Meinir
Image caption Tad a merch yn mwynhau cwmni ei gilydd
Roedd yna dorf ar y stryd yn ogystal â'r traeth Image copyright Lleucu Meinir
Image caption Roedd yna dorf ar y stryd yn ogystal â'r traeth
Geraint Jarman Image copyright Lleucu Meinir
Image caption Roedd pobl o bob oed yn mwynhau Geraint Jarman yn perfformio ar lwyfan Radio Cymru nos Sadwrn
Dawnsio Image copyright Lleucu Meinir
Image caption Mwynhau machlud y gorllewin... a'r gerddoriaeth.

Hefyd o ddiddordeb: