Wayne Pivac fydd hyfforddwr rygbi nesaf Cymru

Pivac

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cadarnhau mai Wayne Pivac fydd hyfforddwr newydd Cymru.

Bydd y rheolwr presennol, Warren Gatland, yn rhoi'r gorau i'r gwaith ar ôl Cwpan y Byd 2019 ar ôl 12 mlynedd wrth y llyw.

Yn wreiddol o Seland Newydd, Wayne Pivac yw rheolwr rhanbarth y Scarlets ar hyn o bryd.

Dyma fyddai'r ail dro i'r gwr 55 oed reoli tîm cenedlaethol, ar ôl hyfforddi tîm Fiji rhwng 2004 a 2007.

Dywedodd ei bod hi'n "fraint ac yn anrhydedd i gael fy ngofyn i fod yn hyfforddwr nesaf Cymru" ac mae'r Scarlets wedi ei longyfarch ar ei benodiad.

Cyfnod o bontio

Mewn cynhadledd i'r wasg fore Llun, dywedodd Martyn Phillips, Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymri mai hwn oedd pen-llanw dwy flynedd o waith iddo a'r cadeirydd, Gareth Davies.

"Yn Pivac, rydyn ni wedi sicrhau'r dyn gorau ar gyfer y swydd, ac rydyn ni wedi gwneud hyn mewn ffordd pendant fydd o les i bawb sydd ynghlwm â Rygbi Cymru.

"Rwyf yn hynod ddiolchgar i'r Scarlets am eu cefnogaeth drwy gydol y broses hon," meddai Mr Phillips.

Bydd Wayne Pivac yn cychwyn gyda'r undeb ym mis Gorffennaf 2019, ac yn olynu Warren Gatland ar ddiwedd Cwpan y Byd yn Japan.

Mae wedi llofnodi cytundeb pedair blynedd gyda'r undeb.

Dywedodd Martyn Phillips: "Allwn ni ddim gorbwysleisio yr effaith bositif fydd i'w gael o gael amser i gynllunio yn ddigonol ar gyfer y dyfodol.

"Rydyn ni wedi osgoi'r trafod dwl, di-baid all ddod ar ddiwedd blwyddyn Cwpan y Byd [drwy wneud y cyhoeddiad nawr] ac rydyn ni wedi bod yn drwyadl yn sicrhau fod ganddon ni rywun sydd â'r talent, profiad, charisma a'r gallu i sichrau'r gorau i rygbi Cymru."

Image copyright Huw Evans Agency
Image caption Mae Wayne Pivac wedi bod gyda'r Scarlets ers 2014

Fe ddechreuodd Wayne Pivac ei yrfa gyda'r Scarlets pan ddaeth yn hyfforddwr cynorthwyol i Simon Easterby ym mis Mai 2014, cyn dod yn hyfforddwr llawn amser ychydig fisoedd yn ddiweddarach pan adawodd Easterby i ymuno â thîm rheoli Iwerddon.

O dan ei arweiniad mae'r Scarlets wedi ennill cynghrair y Pro12 yn 2017, cyn colli i Leinster yn rownd derfynol y tymor diwethaf yn y Pro14.

Fe wnaeth y Scarlets hefyd gyrraedd rownd gyn-derfynol Cwpan Pencampwyr Ewrop y tymor diwethaf.

Adeiladu ar y momentwm

Brynhawn dydd Mercher, dywedodd Jon Daniels, Rheolwr Cyffredinol Rygbi'r Scarlets, eu bod nhw'n "llongyfarch Wayne ar y penodiad" ac y byddan nhw'n "falch ohono pan fydd e'n cymryd yr awenau gyda'r tîm cenedlaethol".

"Bydd y tymor nesaf yn allweddol i ni... er mwyn ceisio adeiladu ar y momentwm a'r llwyddiant diweddar," meddai.

"Mae cael 12 mis i ddod o hyd i olynydd yn beth anarferol yn y byd chwaraeon proffesiynol, ond o ganlyniad i hyn bydd nawr modd i ni ddilyn ein proses recriwtio manwl er mwyn sicrhau ein bod yn dod o hyd i brif hyfforddwr sydd ag uchelgais i barhau gyda'n strategaeth perfformiad."

Straeon perthnasol