Dmitri Hrapov, y siaradwr Cymraeg o Moscow

Er na chafodd Cymru fynd i Rwsia i gystadlu yng Nghwpan y Byd 2018, mae'r iaith Gymraeg yn fyw mewn cornel o Moscow lle mae'r rhaglennydd cyfrifiaduron Dmitri Hrapov yn byw.

Efallai i chi ei glywed yn trafod llwyddiant ei wlad yng Nghwpan y Byd, yn Gymraeg, ar raglen Ar y Marc, Radio Cymru.

Bu Cymru Fyw yn ei holi pam iddo benderfynu dysgu Cymraeg a sut mae'n parhau i ymarfer?


Dechrau dysgu ar y rhyngrwyd

Roeddwn i eisiau dysgu Cymraeg yn Moscow, felly ar y rhyngrwyd nes i ddechrau pethau. Nes i wneud cwrs a defnyddio adnoddau ar-lein, ond yn ddiweddar dwi yn cael fy Nghymraeg y rhan fwyaf o'r BBC.

Mi wnes i gwrs Cymraeg ym Moscow, a hefyd treulio amser yn dysgu ar gwrs yn Nant Gwrtheyrn.

Dwi'n cael cyfleoedd i ymarfer gan fod dipyn o Gymry yma yn Moscow, efallai bod hynny'n anodd i bobl gredu.

Pam dysgu Cymraeg?

Nes i ddechrau dysgu yn wreiddiol oherwydd chwedlau Brenin Arthur a straeon J.R.R. Tolkien - dyna a wnaeth fy sbarduno i ddechrau.

Ond ers i mi ddechrau dysgu dwi wedi cael y cyfle i gwrdd â phobl wych, mor ddiddorol, a dwi'n falch fy mod yn cael ymarfer gyda nhw.

Pan dwi'n cael cyfle, dwi'n gwylio rhaglenni teledu Cymraeg a gwrando ar y radio ar-lein. Ond yn anffodus does dim gymaint o amser gen i bellach.

Image caption Chwedl Culhwch ac Olwen, yn un o ffefrynnau Dmitri

Dwi hefyd yn hoffi darllen llyfrau Cymraeg pan ga' i gyfle - yn arbennig dau fath. Dwi'n hoffi llyfrau hanesyddol fel straeon Gruffudd ap Cynan, a hefyd Culhwch ac Olwen a'r Mabinogi.

Dwi hefyd yn hoffi nofelau ditectif, er enghraifft dwi newydd ddarllen y nofel Dan Amheuaeth.

Mae llenyddiaeth Cymraeg yn ardderchog felly dwi'n mwynhau dysgu pethau o lyfrau Cymraeg.

Cymdeithas Gymraeg

Roedd rhyw fath o gymdeithas yma yn y gorffennol, ond i fod yn onest bellach dwi ddim yn cael y cyfle i gwrdd mor aml dros y ddwy neu dair blynedd diwethaf a dydi'r grŵp ei hun ddim yn cwrdd mor aml chwaith.

Image copyright Getty Images
Image caption Golygfa o'r Cremlin a Chadeirlan Sant Basil o'r afon Moskva

Ond dwi'n meddwl bod tua dau ddwsin yn parhau i gwrdd yn Moscow i ymarfer a thrafod y Gymraeg.

Anodd dysgu Cymraeg?

I ddweud y gwir, fe ellir dadlau bod iaith yn anodd i'w dysgu achos mae'n eithaf anodd i ddysgu gramadeg, ond wedyn mae'n rhaid i chi ddysgu 5,000 neu 10,000 o eiriau.

Efallai bod Cymraeg yn haws i fi ddysgu na iaith slafonic arall. Dwi'n dysgu Pwyleg hefyd, a phan dwi'n siarad Pwyleg mae'n anodd i fi beidio troi at Rwsieg - maen nhw'n rhy agos i'w gilydd.

Ond pan dwi'n siarad Cymraeg, dwi ond yn siarad Cymraeg, a dim gair o Rwsieg.


Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig