Ffarwelio â hen gabanau
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Ffarwelio â hen gabanau ysgol yn Sir Gâr

13 Gorffennaf 2018 Diweddarwyd 06:29 BST

Yn ôl gwaith ymchwil gan BBC Cymru Fyw mae bron i 700 o adeiladau dros dro neu symudol yn parhau i gael eu defnyddio i ddysgu plant, gan gynnwys rhai dros 40 oed.

Yr wythnos hon fe ddaeth oes pump o'r dosbarthiadau dros dro i ben, wrth i ysgol cyfrwng Cymraeg newydd Porth Tywyn yn Sir Gaerfyrddin agor ei drysau.

Tan yr wythnos diwethaf roedd y cabanau, tri dwbl a dau sengl, ynghyd ag adeiladu'r hen ysgol yn darparu lle ar gyfer 275 disgybl.

Fe fydd lle ar gyfer 315 o fewn yr adeilad newydd, ynghyd â 45 o lefydd meithrin.

Mae Lisa Mitchell, rhiant sydd hefyd yn gynghorydd cymuned, yn dweud iddi weld nifer y cabanau yn tyfu wrth i'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg gynyddu.