Cynnig i gau tair ysgol gynradd yng Ngheredigion

Ysgol Cilcennin Image copyright Google
Image caption Mae Ysgol Cilcennin yn un o dair sydd o dan y chwyddwydr fel rhan o'r ymgynghoriad

Bydd Cyngor Ceredigion yn cynnal ymgynghoriad ar gynlluniau i gau tair ysgol gynradd yn y sir.

Ddydd Mawrth, fe gytunodd cabinet y cyngor i gefnogi argymhelliad y Panel Adolygu Ysgolion i ystyried dyfodol ysgolion Beulah a Threwen ger Castell Newydd Emlyn, ac Ysgol Cilcennin sydd rhwng Llanbedr Pont Steffan ac Aberaeron.

Os yw'r cynlluniau'n cael eu gwireddu yna bydd y tair ysgol yn cau ar ddiwedd mis Awst 2019.

Ond penderfynodd y cabinet gadw Ysgol Cenarth, sydd i'r gorllewin o Gastell Newydd Emlyn, ar agor.

Bydd ymgynghoriad ar y cynlluniau yn cychwyn ym mis Medi 2018.

'Ymladd i gadw ysgolion'

Ym mis Mai 2016 fe wnaeth y cyngor drafod dyfodol Ysgol Cilcennin fel rhan o adolygiad "anffurfiol" ar ddarpariaeth addysg yn Nyffryn Aeron.

Mae dwy gymuned yng Ngheredigion yn bwriadu "ymladd i gadw eu hysgolion".

Dywedodd y Cynghorydd Lyndon Lloyd bod ysgolion Beulah a Threwen yn "byw mewn gobaith" y byddan nhw'n aros ar agor.

Mewn cyfarfod llywodraethwyr yn Ysgol Trewen nos Fawrth, ymrwymodd rhieni i geisio codi nifer disgyblion yr ysgol. 14 plentyn sydd yno ar hyn o bryd.

Yn Ysgol Beulah, y bwriad yw codi arian er mwyn annog Cyngor Ceredigion i gadw'r ysgol ar agor.

Mae rhieni'r ysgol wedi codi dros £1,000 tuag at yr ymdrech yn barod.

'Ymgynghoriad llawn'

Wedi'r drafodaeth fore Mawrth, dywedodd yr aelod cabinet â chyfrifoldeb dros Wasanaethau Dysgu, y cynghorydd Catrin Miles: "Mae'r Panel Adolygu Ysgolion wedi ystyried yn fanwl y ffactorau dilys ar gyfer dyfodol darpariaeth addysg yn ardal Ysgolion Cynradd Beulah a Threwen a hefyd yn ardal Ysgol Gynradd Cilcennin.

"Yn dilyn cymeradwyaeth y cabinet o argymhellion y panel, mae nawr yn hanfodol ein bod yn ymgynghori yn llawn er mwyn derbyn adborth y cymunedau lleol ar y cynigion."

Y cyngor llawn fydd yn gwneud unrhyw benderfyniadau pellach unwaith bydd yr ymgynghoriad ar ben.

Mae gan gynghorwyr yr hawl i alw'r penderfyniad i mewn o dan brosesau archwilio'r cyngor.

Pynciau Cysylltiedig