Cymhorthydd addysg wedi 'bod mewn deunydd pornograffig'

robyn williams Image copyright Facebook

Mae panel disgyblu wedi clywed fod aelod o staff dysgu mewn coleg yng ngogledd Cymru wedi ymddangos mewn deunydd pornograffig.

Roedd Dr Robyn Williams yn gweithio fel cymhorthydd dosbarth addysg bellach yng Ngholeg Llandrillo, Sir Conwy pan gafodd y cyhuddiadau eu gwneud yn ei herbyn.

Mae wedi ei chyhuddo o ymddangos mewn lluniau pornograffig gan wybod mai'r bwriad oedd eu cyhoeddi mewn cylchgrawn, yn ogystal â chyhoeddi lluniau ar wefannau cymdeithasol ac ymddangos mewn fideo pornograffig.

Mewn llythyr i'r Cyngor Gweithlu Addysg (CGA) a gafodd ei rannu â'r panel disgyblu, dywedodd Dr Williams nad oedd hi'n credu bod ei hymddygiad yn cyfateb i gamymddwyn proffesiynol.

Bydd y panel disgyblu yn penderfynu a yw Dr Williams yn gymwys i barhau i ddysgu.

Nid yw hi nac unrhyw gynrychiolaeth ar ei rhan yn bresennol yn y gwrandawiad, sydd yn trin y cyhuddiadau fel rhai sy'n cael eu gwadu.

Image copyright Google

Clywodd gwrandawiad y Cyngor Gweithlu Addysg yn Sir Fflint fod cydweithwyr wedi sylwi ar luniau ohoni am y tro cyntaf 'nôl yn 2016.

Yn ôl Samantha Mcllvogue, Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai, roedd Dr Williams yn cefnogi dysgwyr dros 18 mlwydd oed yn bennaf, ond rhai 16 ac 17 oed hefyd.

Wrth siarad gyda Ms Mcllvogue, eglurodd Dr Williams ei bod hi'n modelu fel swydd ychwanegol, ac nad oedd hi'n credu ei bod hi'n gwneud unrhyw beth o'i le.

'Dim i'w wneud â hi'

Clywodd y gwrandawiad fod Dr Williams wedi gwrthod y cyhuddiadau mewn llythyr i'r CGA, gan ddweud ei bod hi'n "hynod ofidus" fod y lluniau wedi ymddangos ar y wê, a bod hynny yn "ddim i'w wneud â hi".

Dywedodd Dr Williams yn y llythyr: "Ni chredaf fod yr ymddygiad yn cyfateb i gamymddwyn proffesiynol. Wnes i ddim postio nac uwchlwytho'r delweddau, a dim ar fy nghyfrif i y cafodd y lluniau eu dangos."

"Wrth edrych yn ôl, deallaf fod modd gweld fy ngweithredoedd fel rhai amhriodol, rydw i'n edifar yn fawr am unrhywun a gafodd eu pechu" meddai.

Yn ôl y cymhorthydd dosbarth, cafodd y lluniau eu tynnu ar gyfer cylchgrawn yn 2015, ac roedd rhai o'r delweddau hyn wedi ymddangos ar y wê yn ddiweddarach.

Ychwanegodd nad oedd hi erioed wedi cyfuno ei gwaith ffotograffiaeth gyda'i rôl mewn addysg.

Cafodd Dr Williams ei gwahardd o'i swydd ond mae hi bellach wedi ymddiswyddo, sy'n golygu na chafodd camau disgyblu ei gweithredu.

Clywodd y gwrandawiad hefyd nad yw Dr Williams yn bwriadu mynd yn ôl i weithio ym myd addysg uwch.

Pynciau Cysylltiedig