'Dim bai' am farwolaeth Kiara Moore yn Afon Teifi, medd tad

Kiara Moore Image copyright Llun Teulu
Image caption Jet Moore gyda'i ferch Kiara

Mae tad i ferch ddyflwydd oed a foddodd yn Afon Teifi yn dweud nad oedd bai ar neb am ei marwolaeth, a'i fod yn cael cysur o fod yn agos i'r dŵr lle collodd ei bywyd.

Bu farw Kiara Moore ym mis Mawrth eleni, ychydig ddyddiau cyn ei phen-blwydd yn dair oed.

Roedd hi'n eistedd yng nghar ei rhieni ar lan yr afon yn Aberteifi, pan rowliodd y cerbyd i'r dŵr.

Roedd ei rhieni wedi galw yn adeilad eu busnes wrth ymyl yr afon, Adventure Beyond, ar y pryd.

I ddechrau, roedd Jet a Kim Moore yn meddwl bod y car wedi ei ddwyn, ond daeth yr heddlu o hyd i'r Mini arian yn yr afon yn ddiweddarach, a chorff Kiara ynddo.

Image caption Mae Jet Moore yn dweud ei fod eisiau creu rhywbeth positif yn dilyn marwolaeth ei ferch

Wrth siarad am ei golled, dywedodd Jet Moore fod yr afon yn cynnig therapi iddo wrth iddo geisio dod i delerau â marwolaeth ei ferch.

"Roedd Kiara'n caru'r dŵr, boed hynny mewn pwll nofio neu allan gyda ni," meddai.

"Does dim pwynt beio neb. Damwain oedd e."

"Rydych chi'n dal i ddychmygu ei bod hi yma, efallai mai dyna fy ffordd i o ddelio ag e, ond mae ei hapusrwydd a'i hwyl hi yn dal gyda mi."

Image copyright Llun Teulu
Image caption Mae Jet Moore yn dweud fod "hwyl a hapusrwydd" Kiara yn dal gydag e

Esboniodd Mr Moore, 40 oed, ei fod wedi treulio'i holl fywyd o gwmpas yr afon: "Mae [yr afon] wedi rhoi cymaint i mi, ond mae hi hefyd wedi mynd â rhywbeth arbennig oddi wrtha i.

"Mae bod y tu allan wedi bod o help i mi.

"Dwi'n dal i feddwl amdani hi a'r hyn ddigwyddodd drwy'r amser, ond dwi'n trio arwain fy meddwl i le positif a chofio faint o hwyl gafodd hi hefyd."

Mae'r heddlu eisoes wedi cadarnhau na fyddai camau'n cael eu dwyn yn erbyn neb mewn cysylltiad â marwolaeth y ferch fach.

Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd y car wedi'i barcio ar lithrfa ar lan Afon Teifi

Cymorth i eraill

Esboniodd Mr Moore fod cronfa wedi ei sefydlu gyda'r nod o ddarparu cymorth i eraill er cof am Kiara.

Eu gobaith yw cynnig therapi antur i deuluoedd eraill sydd wedi colli rhywun annwyl: "Dwi'n chwilio am syniadau, cymaint â dim.

"Eich gobaith chi yw y bydd eich plant yn mynd ymlaen i wneud pethau mawr.

"Dwi'n gobeithio mai dyma fydd gwaddol Kiara. Y gall hyn arwain at rywbeth da."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol