Ceryddu cymhorthydd am luniau pornograffig

robyn williams Image copyright Facebook

Mae cymhorthydd dysgu mewn coleg yng Nghonwy wedi cael ei thynnu oddi ar y gofrestr dysgu ar ôl ymddangos mewn fideo pornograffig a chylchgrawn i oedolion.

Roedd Dr Robyn Williams yn gwadu iddi ymddwyn yn amhroffesiynol ar ôl i ddelweddau ohoni - rhai yn dangos ei bronnau noeth - ymddangos ar wefan Twitter yn 2016.

Roedd Dr Williams yn gweithio fel cymhorthydd dosbarth addysg bellach yng Ngholeg Llandrillo-yn-Rhos pan ddaeth aelodau eraill o staff o hyd i'r delweddau.

Fore Mercher, fe benderfynodd panel disgyblu'r Cyngor Gweithlu Addysg, a oedd yn eistedd yn Ewlo yn Sir y Fflint, bod yna achos i'w brofi yng nghyd-destyn y chwe chyhuddiad yn ei herbyn, ac fe gafodd ei henw ei gymryd oddi ar y gofrestr addysg.

Bydd hawl ganddi i wneud cais o'r newydd ymhen pum mlynedd.

Dim bwriad dysgu eto

Er nad oedd Dr Williams yn bresennol yn y gwrandawiad fe ddywedodd hi, mewn llythyr at y panel, nad oedd hi'n credu bod ei hymddygiad yn cyfateb i gamymddwyn proffesiynol.

Roedd hi hefyd yn gwadu ei bod wedi rhoi'r lluniau a'r video ar y wê.

Ond fe benderfynodd y pwyllgor fod yna achos i'w ateb, ac fe gytunon nhw fod ei hymddygiad "yn hynod amhriodol ac yn gyfeiliornus"

Dywedodd Dr Williams, a ymddiswyddodd ar ôl i'r lluniau gael eu darganfod, nad oes bwriad ganddi i weithio yn y sector addysg uwch eto.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol