Ysgol Carno: Pave Aways yn adeiladu'r ysgol newydd

Carno school Image copyright Ysgol Carno SOS
Image caption Mae disgyblion Ysgol Carno wedi derbyn eu haddysg mewn dosbarthiadau symudol ers 1992.

Mae gwaith adeiladu ysgol newydd yng Ngharno wedi dechrau ar ôl i Gyngor Powys roi cytundeb i gwmni Pave Aways o Groesoswallt.

Ar hyn o bryd, mae disgyblion Ysgol Gynradd Carno yn cael eu dysgu mewn dosbarthiadau symudol dros dro.

Yn ogystal ag adeiladu ysgol gynradd newydd, bydd y cwmni yn adnewyddu rhannau o Ysgol Glantwymyn, fel rhan o brosiect gwerth £2.8m.

Mae aelod cabinet y cyngor ar faterion addysg yn canmol y cytundeb, gan ddweud bod modd i ysgolion gwledig y sir "ffynnu mewn cyd-destun modern".

Mae'r gwaith adeiladu bellach wedi dechrau a'r gobaith yw gweld disgyblion yn derbyn eu haddysg yn yr adeilad newydd yn Ionawr 2019.

Bydd y gwaith adnewyddu i Ysgol Glantwymyn yn cynnwys ychwanegu cyfleusterau tai bach i'r anabl a gwelliannau i'r maes parcio.

Bydd y gwaith yn cael ei ariannu gan Gyngor Powys a Llywodraeth Cymru.

Dyfodol ysgolion gwledig

Mae'r ddwy ysgol, ynghyd ag Ysgol Llanbrynmair, yn rhan o ffederasiwn o ysgolion, sy'n golygu bod y tair ysgol yn rhannu'r un corff llywodraethu a phennaeth.

Cafodd y ffederasiwn ei chreu yn 2013 yn dilyn brwydr i gadw Ysgol Carno ar agor.

Dywedodd yr aelod cabinet â chyfrifoldeb am addysg, y Cynghorydd Myfanwy Alexander: "Trwy'r ffederasiwn, mae modd dangos bod ysgolion bach cefn gwlad yn gallu ffynnu mewn cyd-destun modern.

"Rydym yn falch i fod yn adeiladu ysgol bentref, sy'n dangos ein hymrwymiad i ddwy ran o dair o drigolion Powys sy'n byw yng nghefn gwlad."

Mae cwmni Pave Aways hefyd wedi addo defnyddio is-gontractwyr lleol i wneud y gwaith.

Pynciau Cysylltiedig