'Gyrrwr mewn rheolaeth' cyn marwolaeth Carol Boardman

Liam Rosney a Victoria Rosney
Image caption Liam a Victoria Rosney yn cyrraedd Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae gyrrwr sydd wedi'i gyhuddo o fod ar ei ffôn symudol pan fu mewn gwrthdrawiad a laddodd seiclwr 75 oed wedi mynnu ei fod mewn rheolaeth o'i gerbyd.

Bu farw Carol Boardman, mam y seiclwr Olympaidd Chris Boardman, ddiwrnod wedi'r gwrthdrawiad yng Nghei Connah, Sir y Fflint, ym mis Gorffennaf 2016.

Clywodd y llys fod Liam Rosney, 32 oed, wedi bod yn berchen ar y cerbyd Mitsubishi ers 11 diwrnod pan darodd Mrs Boardman.

Ond fe wadodd ei fod yn siarad ar y ffôn "i unrhyw un adeg y gwrthdrawiad".

Ychwanegodd: "Adeg y ddamwain roeddwn i mewn rheolaeth o'r cerbyd. Roedd yr alwad wedi dod i ben cyn y ddamwain."

Awgrymodd bod Mrs Boardman wedi "llithro o'i olwg" wrth iddo gyrraedd cylchfan fechan.

Dywedodd Mr Rosney nad oedd chwaith wedi dileu cofnodion ffôn yn dangos galwadau rhyngddo ef a'i wraig Victoria yn "fwriadol".

Fe welodd y rheithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug dair fideo fer yr oedd yr erlyniad yn honni iddyn nhw gael eu ffilmio ar ffôn Mr Rosney.

I'w gweld arnyn nhw mae logo Mitsubishi a lluniau o ffordd.

Image copyright Chris Boardman
Image caption Fe wnaeth Chris Boardman drydar llun a rhoi teyrnged i'w fam yn dilyn ei marwolaeth

Dywedodd yr erlynydd Josh Philpotts fod ffôn Mr Rosney wedi tynnu ei sylw a'i fod yn "gyrru'n beryglus" ar yr union adeg yr oedd Mrs Boardman wedi dod oddi ar ei beic.

Ychwanegodd fod Mr Rosney a'i wraig Victoria, sydd wedi'u cyhuddo o geisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder, wedi ceisio atal ymdrechion yr heddlu i archwilio'u ffonau symudol.

Mae Mr Rosney hefyd yn gwadu cyhuddiadau o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ac achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal.

Mae'r achos yn parhau.