Cyflogau Cymry'r BBC 2018

Am yr ail dro, mae'r BBC wedi cyhoeddi cyflogau eu staff sydd yn ennill mwy na £150,000 gan y gorfforaeth yn 2017/18.

Mae'r bobl sydd ar frig y rhestr yn cynnwys cyflwynwyr enwocaf y BBC, ac mae ambell i Gymro yn eu plith.

Huw Edwards £520,000 - £529,999

Cyflwynydd News at Ten, Huw Edwards, sydd ar frig rhestr y Cymry, ac mae'n bumed yn y rhestr o'r 12 staff sydd yn ennill y cyflog mwyaf. Mae wedi gweithio rhyw 180 o ddyddiau cyflwyno eleni, ar BBC One a'r News Channel - gan gynnwys rhaglenni newyddion arbennig, fel etholiadau. Ymunodd â'r BBC gyntaf yn 1984, ac mae'n un o wynebau mwyaf cyfarwydd y BBC.

John Humphrys £400,000 - £409,999

Mae John wedi disgyn i'r ail safle yn rhestr y Cymry eleni, ac mae'n nawfed yn rhestr 12 uchaf y BBC - yn gyfartal â Nick Grimshaw, Stephen Nolan ac Andrew Marr.

Er fod y newyddiadurwr wedi cyflwyno 140 o benodau rhaglen Today eleni, mae wedi cael gostyngiad cyflog sylweddol o'r hyn oedd yn ei ennill y llynedd, sef £600,000 - £649,999. Mae hyn yn unol â phenderfyniad chwe chyflwynydd gwrywaidd (gan gynnwys Huw Edwards a John Humphrys) i gymryd gostyngiad cyflog, er mwyn ceisio lleihau'r gwahaniaeth yng nghyflogau staff gwrywaidd a benywaidd y BBC.

Jason Mohammad £260,000 - £269,999

Mae gan Jason Mohammad sioe ddyddiol ar Radio Wales, rhaglenni wythnosol ar 5 Live a Radio 2 ac mae'n cyflwyno amryw o raglenni pêl-droed a snwcer. Ei gyflog y llynedd oedd £250,000 - £299,999.

Jeremy Bowen £200,000 - £209,999

Jeremy yw Golygydd y Dwyrain Canol ers 2005, ac mae'n derbyn ychydig mwy o gyflog eleni. Roedd yn ennill £150,000-£199,999 y llynedd. Mae'n wreiddiol o Gaerdydd ac wedi gweithio i'r BBC ers 1984.

Rhodri Talfan Davies £160,000 - £169,999

Rhodri yw cyfarwyddwr BBC Cymru, a hynny ers 2011. Dechreuodd â'r BBC yn 1993, ac mae wedi gweithio ar draws Prydain fel newyddiadurwr. Dychwelodd i Gaerdydd at BBC Cymru yn 2006.


Pwy sydd ar goll o'r rhestr?

Ond mae dau enw blaenllaw oedd ar ein rhestr ni o Gymry y llynedd ar goll.

Nid yw cyflog Alex Jones na Jonathan Davies yn cael eu datgelu yn y rhestr.

Mae cyflog Alex Jones, cyflwynydd The One Show, bellach yn cael ei dalu drwy BBC Studios yn hytrach na chael ei ariannu gan ffi'r drwydded.

Mae'r un peth yn wir am gyflwynwyr benywaidd eraill fel Claudia Winkleman am Strictly Come Dancing a Fiona Bruce am Antiques Roadshow.

Mae'r ffaith fod cyn lleied o ferched ym mhen uchaf y rhestr o gyflogau wedi codi gwrychyn rhai. Yn ôl y BBC, nid yw hyn yn adlewyrchiad teg o'r cydbwysedd cyflog rhwng dynion a merched, gan fod cyflogau sydd yn dod o dan BBC Studios ddim yn cael eu datgelu.

O ran y sylwebydd rygbi, Jonathan Davies, nid yw ei gyflog o goffrau'r BBC eleni yn cyrraedd y trothwy o £150,000 sy'n fan cychwyn i'r rhestr gyflogau.

Y stori yn llawn ar BBC News

Pynciau Cysylltiedig