Cyrraedd nod ariannol Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

Steddfod

Lai na mis cyn i'r Eisteddfod Genedlaethol ymweld â Chaerdydd, mae trefnwyr y Brifwyl wedi cyhoeddi fod y gronfa leol wedi cyrraedd ei nod ariannol.

Roedd targed o £320,000 wedi ei osod yn lleol ar gyfer yr Eisteddfod, fydd yn cael ei chynnal yn y Bae rhwng 3 a 11 Awst.

Mewn neges Twitter ddydd Mercher, diolchodd yr Eisteddfod i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r codi arian.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor gwaith, Ashok Ahir, fod cyrraedd y nod "yn deyrnged i'r gwirfoddolwyr sydd wedi gweithio'n galed dros gyfnod o bron i ddwy flynedd er mwyn sicrhau llwyddiant yr ŵyl".

"Dyw codi arian byth yn hawdd, ac mae'r hinsawdd economaidd yn parhau'n anodd," meddai.

"Ond mae'r tîm wedi dyfalbarhau ac wedi meddwl am ffyrdd newydd o godi arian - o redeg rasys i ddringo mynyddoedd, ac o drefnu teithiau tywys hanesyddol i werthu siampên a chynhyrchu mapiau."

Fe fydd y Brifwyl eleni'n wahanol, wrth iddi gefnu ar y maes traddodiadol am y tro.

Bydd eisteddfodwyr yn talu am fandiau garddwrn i fynd i ddigwyddiadau yn y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon ac yn yr is-bafiliynau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Image caption Bydd y prif gystadlu a llawer o'r cyngherddau yn cael eu cynnal yng Nghanolfan y Mileniwm

Fydd dim angen prynu'r bandiau er mwyn crwydro maes Bae Caerdydd na chael mynediad i'r adeiladau y tu allan i Ganolfan y Mileniwm fel Y Lle Celf, Tŷ Gwerin, Caffi Maes B a Llwyfan y Maes.

"Mae llai na mis i fynd erbyn hyn, a'r hyn sydd angen i ni ei wneud dros yr wythnosau nesaf yw annog cymaint o bobl â phosibl i ddod i grwydro'r Maes yn ystod yr wythnos," meddai Mr Ahir.

"Rydw i'n awyddus iawn i ni annog pobl nad ydyn nhw wedi ymweld â'r Eisteddfod o'r blaen - y gynulleidfa anghyfarwydd a newydd i ddod i gael blas ar yr ŵyl, ac i weld beth sydd gan yr Eisteddfod, y Gymraeg a'n diwylliant i'w gynnig."

Straeon perthnasol