Car yn taro'r Black Lion yn Llanfaethlu ar Ynys Môn

Tu allan Black Lion Image copyright Black Lion

Mae twll mawr wedi ei adael yn wal tafarn y Black Lion yn Llanfaethlu ar Ynys Môn wedi i gar daro'n ei herbyn yn ystod oriau mân y bore.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r dafarn toc cyn 03:00 fore Mercher.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cadarnhau i ddyn oedrannus gael ei gludo i Ysbyty Gwynedd gydag anafiadau i'w ben.

Er maint y difrod, mae perchnogion y dafarn wedi dymuno gwellhad buan i'r gyrrwr.

Image copyright Black Lion

Cafodd y gyrrwr ei dorri'n rhydd o'r car gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, cyn cael ei gludo i Ysbyty Gwynedd.

Mae'r dafarn hanesyddol yn adeilad rhestredig Gradd II ac yn dyddio o'r 18fed ganrif.

Er bod perchnogion y Black Lion wedi cadarnhau y bydd y dafarn ar gau am "yr wythnosau nesa'" o achos y difrod, maen nhw hefyd wedi dymuno gwellhad buan i yrrwr y car.