Ymgyrchwyr yn galw am gylch meithrin Cymraeg ym Mwcle

Tref Bwcle

Byddai creu cylch meithrin ym Mwcle yn "gam cyntaf" tuag at ehangu addysg Gymraeg yn yr ardal, yn ôl ymgyrchwyr.

Sefydlu cylch meithrin ydy bwriad cyfarfod cyhoeddus yn y dref, sy'n un o'r mwyaf yn Sir y Fflint, nos Iau.

Yn ôl Nick Thomas o Sir Y Fflint Dros Addysg Gymraeg (SYFFLAG), mae "angen ysgol gynradd" ym Mwcle.

Dim ond tua thair milltir sydd rhwng y dref a'r Wyddgrug, lle mae mwy o ddarpariaeth - ond mae'r ysgol gynradd yno'n llawn.

'Creu'r galw'

Yn dilyn y fargen ar y gyllideb rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru y llynedd, bydd y Mudiad Meithrin yn derbyn £2m yn ychwanegol dros ddwy flynedd, yn rhannol er mwyn darparu addysg feithrin Gymraeg lle nad ydy hynny ar gael.

"'Dan ni wedi bod yn gweithio yn ardal Bwcle i greu'r galw," meddai Sali Edwards o'r Mudiad Meithrin.

Image caption Mae Sali Edwards o'r Mudiad Meithrin yn ffyddiog bod digon o alw am addysg feithrin Gymraeg yn yr ardal

"'Dan ni wedi rhedeg sesiwn Clwb Cwtsh yn y gwanwyn, oedd yn boblogaidd iawn... ac mae'r grŵp Ti a Fi wedi bod yn boblogaidd ers blynyddoedd rŵan, felly 'dan ni'n meddwl bod nifer o rieni yn yr ardal fuasai'n dewis dod i'r cylch meithrin."

Yn ôl Mrs Edwards, mae sefydlu cylch yn galluogi rhieni di-Gymraeg "i weld eu plant mewn addysg Gymraeg... fel eu bod ddim yn pryderu gymaint am fynd â'u plant i ysgol [Gymraeg]".

Ysgol gynradd i Fwcle?

Mae Nick Thomas o SYFFLAG yn credu mai dechrau gydag addysg feithrin yw'r ffordd "fwyaf ymarferol" o annog rhieni i ddewis addysg Gymraeg i'w plant.

Mae'n dweud ei bod hi'n bryd i Fwcle gael addysg Gymraeg - ac mai dyma'r dref amlycaf i sefydlu ysgol gynradd Gymraeg ynddi yn y dyfodol.

Image caption Addysg feithrin yw'r ffordd 'fwyaf ymarferol' o annog rhieni i ddewis addysg Gymraeg, medd Nick Thomas o SYFFLAG

Mae'r ysgol gynradd Gymraeg agosaf, Ysgol Glanrafon yn Yr Wyddgrug, yn llawn. Mae ganddi 346 o ddisgyblion, ond capasiti o 287 sydd ganddi, yn ôl rhestr ysgolion Cyngor Sir Y Fflint.

"Mae Glanrafon yn orlawn," meddai Mr Thomas.

"Felly 'dan ni angen ysgol gynradd ym Mwcle - a'r cam cyntaf yw cael cylch meithrin."

Bydd bwriad Mudiad Meithrin i sefydlu cylch yn cael ei drafod yn y cyfarfod cyhoeddus ym Mwcle, a'u gobaith yw cael cylch gweithredol erbyn Pasg 2019.

'Llwyr gefnogol'

Dywedodd Swyddog Addysg ac Ieuenctid Cyngor Sir y Fflint, Claire Homard, bod y cyngor yn "llwyr gefnogol" o gynlluniau i sefydlu grŵp meithrin Cymraeg.

Dywedodd hefyd bod strategaeth addysg yr awdurdod "eisoes wedi adnabod Bwcle fel ardal ar gyfer twf yn y dyfodol" ac yn "ymchwilio i ffyrdd o wneud hynny".

Ychwanegodd bod rhieni sy'n dymuno addysg Gymraeg yn cael hynny yn Ysgol Glanrafon ar hyn o bryd, ond bod y cyngor wedi ymrwymo i ehangu'r ddarpariaeth yn y sir.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol