Dim archwiliad llawn cyn prynu adeilad Pinewood

Pinewood
Image caption Stiwdio Pinewood Cymru yng Ngwynllŵg

Wnaeth Llywodraeth Cymru ddim cynnal archwiliad llawn cyn prynu warws oedd â tho yn gollwng yn gartref i stiwdio Pinewood.

Dywedodd y gwas sifil Mick McGuire wrth bwyllgor diwylliant y Cynulliad bod amcan-bris o'r adeilad wedi dod i'r canlyniad bod "dim diffygion sylweddol" i'r to.

Ond yna bu'n rhaid i'r llywodraeth wario £1m ar drwsio'r adeilad.

Fe brynodd Llywodraeth Cymru y safle yn ardal Gwynllŵg rhwng Caerdydd a Chasnewydd wedi i Pinewood fynegi diddordeb yn sefydlu stiwdio yng Nghymru.

Fe symudodd Pinewood i'r safle yn 2015 fel tenant, ond ers 2017, mae'r llywodraeth wedi bod yn talu'r cwmni i gadw'r safle ar agor.

Dywedodd Mr McGuire, cyfarwyddwr busnes a rhanbarthau'r llywodraeth, wrth ACau:

"Fe gafodd yr adeilad ei brisio cyn i ni ei feddiannu, yn ôl yr amcan-bris bryd hynny, roedd angen cynnal a chadw'r to yn rheolaidd, ond nad oedd unrhyw ddiffyg mawr, ac fe gafodd yr adeilad ei brisio ar sail hynny.

Image caption Dywedodd Mick McGuire bod amcan bris o'r adeilad wedi dod i'r canlyniad bod "dim diffygion sylweddol" i'r to

"Yn gytundebol, dydy'n syrfewyr ni ddim yn credu bod unrhyw atebolrwydd ar ran y prisiwr. Nid arolwg strwythurol oedd e, ond arolwg i ddarganfod amcan-bris yr adeilad.

"Felly, er mwyn cael achos i erlyn, byddai'n rhaid i ni brofi bod y gwerth yn sylweddol llai na'r pris a dalwyd am yr adeilad o ganlyniad i'r to.

"Roedd y to yn gollwng. Roedd Pinewood, fel ein tenant, yn mynnu na fyddai'n gollwng ar unrhyw adeg yn y dyfodol. Ac felly penderfynodd swyddogion beidio â'i atgyweirio, ond i gryfhau'r strwythur ac i wella ansawdd y to."

Gofynnodd yr AC Ceidwadol, Suzy Davies: "Ydych chi'n dweud wrthym eich bod wedi prynu adeilad ar sail arolwg amcan-bris, a heb gynnal arolwg adeilad llawn?"

Atebodd Mick McGuire: "Ydw."

Dywedodd AC Llafur, Mick Antoniw, "Yn amlwg roedd y prisiwr yn anghywir, yn amlwg roedd yn gamgymeriad i ddibynnu ar y prisiad hwnnw."

Ond roedd Mr McGuire yn anghytuno.

Dywedodd y gwas sifil wrth yr ACau nad oedd y prisiad yn "sylweddol anghywir".

Dywedodd Mr McGuire: "Rwy'n credu, pe bai'r prisiwr wedi methu gweld diffyg neu broblem fawr yn yr eiddo, a fuasai wedi effeithio yn sylweddol ar y prisiad, yna byddem mewn sefyllfa i ddwyn achos yn erbyn y prisiwr hwnnw."

Straeon perthnasol