Ceffyl rhydd yn anafu dyn yn Sioe Sirol Pen-y-bont

ambiwlans

Cafodd dyn ei anafu yn Sioe Sirol Pen-y-bont ar Ogwr brynhawn Sul wedi i geffyl ddianc o un o'r llociau.

Yn ôl Mike Hughes, a oedd yn llygad-dyst i'r digwyddiad, fe gwympodd merch oddi ar y ceffyl cyn iddo redeg i fan lle oedd cerddwyr.

Mae'r Gwasanaeth Ambiwlans wedi cadarnhau bod parafeddygon wedi cael eu galw i'r sioe toc wedi 12:20.

Cafodd y dyn a anafwyd ei gludo mewn ambiwlans i'r Ysbyty Athrofaol yng Nghaerdydd.

'Dal yn fuan'

Dywedodd Mr Hughes, sy'n filfeddyg ym Mhen-coed, fod y ferlen fach lwyd wedi rhedeg 150 llath i ardal lle roedd cerddwyr ar ôl iddi ddianc trwy giât.

Dywedodd: "Ar y pryd roedd merch ar gefn y ferlen yn paratoi i fynd i'r cylch ond fe daflodd y ferlen y ferch oddi ar ei chefn.

"Yn ffodus fe ddigwyddodd y cyfan ger y babell cymorth cyntaf a roedd yna gymhorthydd wrth law."

Ychwanegodd Mr Hughes, 36 oed, fod y ferlen wedi'i dal yn fuan ac wedi cael ei rhoi'n ôl yn y lloc gan y perchennog.

Doedd trefnydd y sioe dri diwrnod ddim am wneud sylw.