Gwersyll Glan-llyn wedi gorfod cau oherwydd salwch

glan-llyn

Mae'r Urdd wedi cadarnhau fod nifer o oedolion a phobl ifanc wedi dioddef salwch yr wythnos diwethaf wrth ymweld â Gwersyll Glan-llyn ger y Bala.

Cafodd disgyblion o Ysgol Corn Hir, Llangefni, Ysgol Cwm Gwyddon, Abercarn, Ysgol Alun, Yr Wyddgrug, a Choleg Altrincham eu taro yn wael.

Bu nifer staff yr Urdd hefyd yn sâl ac fe gafodd cyrsiau'r penwythnos eu gohirio.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyngor Gwynedd yn cydweithio wrth ymchwilio'r achos.

Norovirus 'yn debygol'

Dywedodd llefarydd ar ran yr Urdd: "Trwy gydol y sefyllfa, roedd y gwersyll mewn cysylltiad gyda rhieni'r plant a staff a effeithiwyd.

"Bellach, wedi dilyn yr holl brosesau perthnasol i ddelio gyda'r sefyllfa, mae'r gwersyll wedi ailagor a phethau yn gweithredu yn ôl yr arfer."

Er nad yw tarddiad y salwch yn glir ar hyn o bryd mae yna amheuaeth mai norovirus yw'r achos fwyaf tebygol.

Dywedodd Dr Brendan Mason o Iechyd Cyhoeddus Cymru na ddylai "unrhyw un sydd wedi bod yn sâl ddychwelyd i'r ysgol neu'r gwaith am 48 awr er mwyn rhwystro'r salwch rhag lledaenu".

Mae'r ymchwiliad yn parhau.

Pynciau Cysylltiedig