Achos Ysgol Eifion Wyn
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Camwahaniaethu yn erbyn disgybl anabl yn 'erchyll'

17 Gorffennaf 2018 Diweddarwyd 06:43 BST

Mae teulu o Borthmadog wedi ennill tribiwnlys yn erbyn eu hysgol gynradd leol ar ôl i'w mab anabl golli bron i bedair wythnos o'r ysgol am nad oedd cymhorthydd arbenigol ar gael i'w helpu.

Mae gan y disgybl, nad ydyn ni am enwi, gyflwr Prader Willi, sy'n effeithio ar ei gyhyrau a'i ddatblygiad, yn ogystal ag epilepsi cymhleth.

Mae Cyngor Gwynedd ac Ysgol Eifion Wyn yn derbyn y dyfarniad, gan ddweud eu bod wedi gweithredu'r argymhellion yn llawn.

Ychwanegon nhw fod mwy o staff wedi'u hyfforddi erbyn hyn i helpu'r disgybl.

Dywedodd mam y bachgen, Medwen Edwards bod y sefyllfa wedi bod yn un "erchyll" a'u bod yn teimlo "anghyfiawnder" am y camwahaniaethu.