Clwb Rygbi Pont-y-pŵl i symud o'i chartref wedi 73 mlynedd

Pont-y-pŵl Image copyright Allsport UK/Getty Images
Image caption David Bishop yn cicio'r bêl mewn gêm yn erbyn Awstralia yn 1984, pan gollodd y Pont-y-pŵl o 18-24

Mae'n ymddangos bod un o glybiau rygbi enwocaf Cymru'n mynd i adael y maes chwarae sydd wedi bod yn gartref iddyn nhw ers dros 70 mlynedd, a hynny oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae Clwb Rygbi Pont-y-pŵl, sydd wedi chwarae ym mharc Pont-y-pŵl ers 1945, yn honni fod llafnau miniog a darnau o wydr wedi eu darganfod yn y tir, sy'n peryglu chwaraewyr, dyfarnwyr a staff meddygol.

Mewn cyfarfod gyda chefnogwyr nos Fawrth, datgelodd y clwb fod trafodaethau hirfaith gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, sydd yn berchen y tir, wedi methu.

Gwadu hynny mae'r cyngor, gan ddweud fod y clwb yn ased i'r gymuned a'u bod yn cydweithio â'r heddlu i geisio mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y parc.

Image caption Mae darnau o wydr a llafnau ar faes rygbi Pont-y-pŵl yn beryglus medd y clwb

Mae'r clwb yn dweud fod y penderfyniad yn ergyd fawr i'r cefnogwyr.

Cafodd y parc ei roi yn nwylo cyhoeddus dros ganrif yn ôl, er budd y gymuned.

Dywedodd y clwb fod cytundeb sy'n dyddio 'nôl i 1920 sy'n gwahardd codi ffens barhaol o amgylch y safle, am fod yn rhaid iddo fod yn agored i'r cyhoedd.

Ond dros y blynyddoedd diwethaf, dywedodd llefarydd fod dros 200 o seddi wedi eu difrodi a bod gwirfoddolwyr wedi gorfod symud deunydd yn ymwneud â chyffuriau yn ogystal â charthion dynol o'r safle.

Ychwanegodd y clwb eu bod wedi "ymrwymo i wneud popeth posibl" i aros ar y safle, a'u bod yn barod i wario £1m ar adnewyddu'r adnoddau.

Image copyright Ben Jeffreys
Image caption Mae'r clwb yn dweud eu bod wedi gorfod delio â difrod ar sawl achlysur dros y blynyddoedd diwethaf

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Torfaen eu bod wedi cynnig arweiniad i'r clwb yn ymwneud â'r parc.

Gwrthododd yr honiad fod y trafodaethau wedi methu, gan ychwanegu eu bod yn ceisio parhau i gynnal trafodaeth agored ac adeiladol gyda'r clwb.

Yn y cyfamser, mae Clwb Rygbi Pont-y-pŵl yn dweud eu bod yn chwilio am safle newydd.

"Rwy'n hyderus iawn y down ni drwy hyn. Mae'r clwb wedi profi ei ddycnwch yn y blynyddoedd diwethaf gan oroesi heriau mwy sylweddol," meddai llefarydd.

Pynciau Cysylltiedig