Nifer y plant sy'n tresbasu ar y rheilffyrdd wedi dyblu

Plant yn tresbasu Image copyright Network Rail
Image caption Ledled y DU yn y flwyddyn ddiwethaf bu farw saith o blant dan 18 oed ar y rheilffyrdd

Mae nifer y plant a phobl ifanc sy'n tresbasu ar reilffyrdd Cymru wedi dyblu yn y tair blynedd diwethaf.

Mae ffigyrau swyddogol yn dangos bod 400 o achosion wedi'u cofnodi yn 2014/15 - 86 o'r rheiny'n ymwneud â phlant dan 18 oed.

Ond erbyn 2017/18, roedd y ffigyrau wedi cynyddu i 586 o achosion, a 173 o'r rheiny gan blant.

Dywedodd yr Arolygydd Mike Edwards o Heddlu Trafnidiaeth Prydain yng Nghymru nad "lleoedd i chwarae arnyn nhw" yw rheilffyrdd.

"Maen nhw'n anhygoel o beryglus a gall tresbasu arnyn nhw arwain yn hawdd at anafiadau difrifol neu waeth," meddai.

'Cannoedd yn cymryd y risg'

Fe wnaeth arolwg o 1,000 o blant yn eu harddegau ledled y DU gan Network Rail ganfod bod 18% ohonyn nhw ddim yn ymwybodol bod cerdded ar draciau rheilffyrdd yn anghyfreithlon.

Yn ôl yr arolygwyr, fe wnaeth un o bob pump o'r rhai o Gymru a holwyd gyfaddef eu bod wedi mynd ar y rheilffyrdd i gymryd llun.

Dywedodd rheolwr rhwydwaith Network Rail yng Nghymru a'r Gororau, Bill Kelly: "Mae cannoedd o bobl pob blwyddyn yn cymryd y risg o fod ar y rheilffyrdd, ac yn colli.

"Gall trenau deithio hyd at 125mya, felly hyd yn oed os yw'r gyrrwr yn gallu eich gweld, dydyn nhw ddim yn gallu dod i stop mewn amser a dydyn nhw ddim yn gallu newid cyfeiriad."

Image copyright Heddlu Trafnidiaeth Prydain
Image caption Mae nifer yr achosion o dresbasu yn dyblu dros gyfnod yr haf

Ledled y DU yn y flwyddyn ddiwethaf, bu farw saith o blant dan 18 oed ar y rheilffyrdd, ac fe gafodd 48 arall anafiadau wnaeth newid eu bywyd.

Mae nifer yr achosion o dresbasu yn dyblu yn ystod gwyliau'r haf o'i gymharu â'r gaeaf, ac mae'r heddlu'n annog ysgolion i ysgrifennu at rieni i bwysleisio'r peryglon o fod ar y rheilffyrdd.

Dywedodd Heddlu Trafnidiaeth Prydain eu bod nhw hefyd yn cynyddu eu presenoldeb yn ystod yr haf.

Ychwanegodd cyfarwyddwr gweithredoedd Trenau Arriva Cymru, Martyn Brennan: "Pob blwyddyn mae ein staff yn gweld cannoedd o achosion o dresbasu ac mae angen i ni fynd i'r afael â hynny.

"Y trychineb yw bod llawer gormod ohonyn nhw eisoes wedi profi'r canlyniadau dinistriol all ddeillio o hynny."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol