Atal Neil Hamilton eto o swydd comisiynydd Cynulliad

Neil Hamilton Image copyright Getty Images
Image caption Roedd Neil Hamilton wedi gobeithio cael ei benodi i gomisiwn y Cynulliad

Mae UKIP wedi methu yn eu hymgais i geisio penodi Neil Hamilton i swydd yr oedd eisoes wedi cael ei atal ohoni.

Dywedodd ACau blaenllaw nad oedd "pwynt" ail-enwebu Mr Hamilton ar gyfer rôl fel comisiynydd Cynulliad, gan ei fod yn debygol o gael ei rwystro eto.

Fe wnaeth mwyafrif o ACau bleidleisio yn erbyn penodi'r aelod UKIP i'r swydd fis diwethaf.

Dywedodd Mr Hamilton bod penderfyniad y pwyllgor yn "anghywir" a ni ddylai pleidiau eraill "ymyrryd" yn newis UKIP.

Mae BBC Cymru yn deall bod UKIP yn bwriadu cadw'r swydd yn wag am y tro.

'Lle UKIP yw hwn'

Ar hyn o bryd mae UKIP yn cynnal gornest i weld pwy fydd yn arwain eu grŵp yn y Cynulliad, ac mae Mr Hamilton yn un o'r ymgeiswyr.

Cafodd AC Canolbarth a Gorllewin Cymru ei ddisodli fel arweinydd ym mis Mai gan Caroline Jones, ac wedi hynny cafodd ei enwebu i fod yn gomisiynydd.

Mae pum comisiynydd Cynulliad i fod, gyda phob plaid yn enwebu un. Ms Jones oedd comisiynydd blaenorol UKIP.

Ond fe wnaeth 31 o ACau - yn bennaf o Lafur a Phlaid Cymru - wrthod enwebiad gwreiddiol Mr Hamilton mewn pleidlais.

Cafodd ei feirniadu am fod yn amhriodol ar gyfer y comisiwn wedi iddo atal ei bleidlais ar bolisi aflonyddu dros dro gafodd ei gefnogi gan y rhan fwyaf o ACau eraill.

Er hynny, mynnodd Mr Hamilton y byddai'n ymgeisio eto am y rôl.

"Lle UKIP yw hwn [ar y comisiwn] - dydyn ni ddim yn barod i adael i Lafur a Phlaid Cymru benderfynu pwy yw cynrychiolydd UKIP," meddai wrth BBC Cymru ar y pryd.

Tâl ychwanegol

Yr wythnos diwethaf fodd bynnag fe wnaeth pwyllgor busnes y Cynulliad, sy'n cynnwys ACau blaenllaw o bob plaid, benderfynu nad oedd pwrpas cyflwyno cynnig tebyg eto.

Fe wnaeth y cofnodion ddatgelu nad oedd "rheswm i feddwl y byddai eu haelodau yn pleidleisio'n wahanol".

Mae'r Llywydd Elin Jones nawr wedi gofyn i UKIP adlewyrchu ar y drafodaeth a gweld os oes modd enwebu rhywun arall.

Image copyright Cynulliad
Image caption Ym mis Mai fe wnaeth Caroline Jones ddisodli Neil Hamilton fel arweinydd grŵp UKIP

Dywedodd Mr Hamilton nad oedd wedi lobio ACau Llafur a Phlaid Cymru i newid eu meddyliau gan nad oedd "pwynt" tan yr oedd yn gwybod pwy fyddai'r arweinwyr nesaf.

Ychwanegodd: "Ond polisi grŵp UKIP yw mai fi yw'r ymgeisydd sy'n cael ei ffafrio, ni ddylai pleidiau eraill ymyrryd yn ein dewis."

Dywedodd bod penderfyniad y pwyllgor yn "anghywir" a bod angen trafodaeth bellach ar y mater a'i bryderon am y polisi aflonyddu.

Er hynny dywedodd nad oedd yn erbyn y polisi: "Dydw i ddim o blaid aflonyddu, o fath rhywiol neu fath arall."

Roedd cynnig i Caroline Jones wneud y swydd yn wirfoddol, ond yn ôl ffynonellau doedd grŵp UKIP ddim yn gallu cytuno ar y syniad hwnnw ac maen nhw'n bwriadu gadael y swydd yn wag nes y byddan nhw wedi cwblhau eu gornest arweinyddol.

Mae comisiynwyr yn cael eu talu £13,578 yn ychwanegol ar ben y cyflog arferol o £66,847 ar gyfer ACau, gan olygu eu bod yn cael cyfanswm o £80,425.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol