Prif seremonïau'r wythnos

  • Cyhoeddwyd
Catrin Dafydd - enillydd y GoronFfynhonnell y llun, Sioned Birchall

Cynhelir seremonïau i anrhydeddu prif enillwyr yr Eisteddfod ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod wythnos y brifwyl.

Yr Archdderwydd, sef Geraint Lloyd Owen neu Geraint Llifon, sy'n arwain y prif seremonïau, a hynny am y tro olaf eleni, ac mae Gorsedd y Beirdd yn bresennol hefyd.

I lawer o Eisteddfodwyr, y prif seremonïau yw pinacl eu hwythnos gyda dyfalu mawr a fydd yna deilyngdod a phwy fydd yr enillydd.

Isod mae canllaw i seremonïau'r wythnos ac yma bydd rhestr o enillwyr Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn ymddangos.

Dydd Llun, 6 Awst

16.30 - Seremoni Coroni'r Bardd

Disgrifiad,

Seremoni'r Coroni

Catrin Dafydd

Tasg 2018: Casgliad o gerddi heb fod mewn cynghanedd gyflawn a heb fod dros 250 o linellau: Olion

Ffynhonnell y llun, Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Laura Thomas o Gastell Nedd sydd wedi creu'r Goron hyfryd yma

Dydd Mawrth, 7 Awst

11.55 - Seremoni Cyflwyno Medal Syr TH Parry-Williams - er clod

Disgrifiad,

Seremoni Cyflwyno Medal Syr T H Parry-Williams / Sir T H Parry-Williams Memorial Medal

Meinir Lloyd

16.30 - Seremoni Gwobr Goffa Daniel Owen

Disgrifiad,

Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize

Mari Williams

Tasg 2018: Nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb fod yn llai na 50,000 o eiriau

Dydd Mercher, 8 Awst

14.15 - Tlws y Cerddor

Disgrifiad,

Tlws y Cerddor / Musician's Medal

Tim Heeley

Tasg 2018: Darn i gerddorfa lawn fyddai'n gweddu i ddrama dditectif ar y teledu, heb fod yn hwy na 7 munud

16.30 - Seremoni Priflenor Rhyddiaith

Disgrifiad,

Seremoni'r Priflenor Rhyddiaith / Prose Medal Ceremony

Manon Steffan Ros

Tasg 2018: Cyfrol o ryddiaith greadigol heb fod dros 40,000 o eiriau: Ynni

Disgrifiad o’r llun,
Dyma fydd Eisteddfod olaf Geraint Llifon fel Archdderwydd

Dydd Iau, 9 Awst

11.45 - Cyflwyno'r Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg Er Anrhydedd

I gydnabod ac anrhydeddu cyfraniad helaeth i'r defnydd o'r Gymraeg ym myd Gwyddoniaeth

Disgrifiad,

Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd / Science and Technology Medal

Hefin Jones

13.05 - Cyflwyno Enillydd Tlws Dysgwr y Flwyddyn

Disgrifiad,

Tlws Dysgwr y Flwyddyn / Welsh Learner of the Year

Matt Spry

14.30 - Seremoni'r Fedal Ddrama

Tasg 2018: Cyfansoddi drama lwyfan heb unrhyw gyfyngiad o ran hyd

Rhydian Gwyn Lewis

Dydd Gwener, 10 Awst

16.30 - Seremoni Cadeirio'r Bardd

Disgrifiad,

Cadeirio'r Bardd / Chairing of the Bard

Gruffudd Eifion Owen

Tasg 2018: Awdl ar fwy nag un o'r mesurau traddodiadol a heb fod yn hwy na 250 o linellau: Porth

Ffynhonnell y llun, Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y bardd teilwng yn ennill y Gadair hardd yma gan y cerflunydd o Gwm Rhondda, Chris Williams