Crocodeilod, nadroedd ac adar gwyllt: Ai dyma sir beryclaf Cymru?

Image copyright Alan Tunnicliffe Photography
Image caption Pwy feddyliai bod 'na sebra yn byw yng Nghastell-nedd Port Talbot? (Llun stoc)

Mae 'na ystadegau newydd sy'n dangos faint o anifeiliaid gwyllt peryglus sy'n eiddo i bobl yng Nghymru.

Mae'r ffigyrau, sy'n eithrio pob sŵ a gwarchodfa natur, yn dangos bod pum crocodeil a 10 neidr wenwynig yn Sir Fynwy.

Fe ofynnodd y Born Free Foundation i bob awdurdod lleol yng Nghymru am y ffigyrau o faint o anifeiliaid peryglus sydd â thrwydded gan berchenogion preifat.

Dywedodd yr elusen eu bod yn poeni y gall y 306 o anifeiliaid gael eu cadw mewn "amgylchedd anaddas".

Yn ôl y ffigyrau mae sebra yng Nghastell-nedd Port Talbot, gydag estrys ac wyth neidr wenwynig ym Mhowys.

Mae 200 o faeddod ym Mhen-y-bont, wyth neidr wenwynig yng Nghonwy, ac yn Sir Dinbych mae 'cotton top tamarin', 'spider monkey' a 35 ychen gwylltion (bison).

Sir Fynwy - y mwyaf peryg?

Ond Sir Fynwy sydd â'r amrywiaeth fwyaf, gyda chrocodeilod, wyth ych gwyllt, 16 estrys, 10 neidr wenwynig, pum madfall a phum pry a sgorpion gwenwynig.

Doedd dim anifail peryglus wedi eu trwyddedu mewn 14 awdurdod lleol yng Nghymru.

Crocodeil yn ei gynefin mwy naturiol yn Awstralia Image copyright Bill Birtwhistle
Image caption Crocodeil yn ei gynefin mwy arferol yn Awstralia

Roedd yr un ymchwiliad yn dangos bod bleiddiaid, llewod, llewpard, eirth a theigrod yn cael eu cadw yn Lloegr.

Er bod rhai gyda thrwyddedi yn cynnwys pobl sy'n defnyddio'r anifeiliaid ar gyfer rhaglenni teledu a ffilmiau, yn eu cadw ar y ffermydd a'u hachub nhw, mae'r rhan fwyaf yn cael eu cadw fel anifeiliaid anwes yn ôl yr elusen.

Ydy'r trwyddedau'n mynd yn ddigon pell?

Ar hyn o bryd gall rywun gadw anifeiliaid peryglus ym Mhrydain, cyn belled bod ganddyn nhw drwydded a'u bod yn gallu dangos bod yr anifail yn cael eu cadw yn saff a bod dim siawns iddyn nhw ddianc.

Yn gynharach eleni fe ddywedodd Leslie Griffiths, yr Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, y bydd hi'n edrych ar y broses o roi trwydded i rai anifeiliaid fel sioeau hebogyddiaeth (falconry), anifeiliaid egsotig sy'n ymweld ag ysgolion i addysgu plant, a cheirw dros gyfnod y Nadolig.

Dywedodd Dr Chris Draper o elusen Born Free: "Mae cadw anifeiliaid gwyllt fel anifeiliaid anwes yn bryder sydd ar dwf.

"Mae'r rhyngrwyd wedi ei wneud yn haws nag erioed i 'archebu' neu brynu anifail gwyllt heb fod digon o sylw yn cael ei roi ar o le ddaw'r anifail, a sut mae edrych ar ei ôl yn iawn."

Pynciau Cysylltiedig