Chwilio am wirfoddolwyr i ateb ymholiadau i'r heddlu
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

'Synnwyr cyffredin' i'r heddlu fanteisio ar wirfodolwyr

21 Gorffennaf 2018 Diweddarwyd 08:48 BST

Mae Heddlu Dyfed-Powys eisiau i wirfoddolwyr eu cynorthwyo i ateb ymholiadau gan y cyhoedd mewn gorsafoedd gwledig.

Fe fyddai'r gwirfoddolwyr yn gweithio ochr yn ochr â swyddogion er mwyn cyflawni tasgau fel ateb y ffôn, monitro camerâu cylch cyfyng ac ymdrin ag eiddo coll.

Ond mae'r llu'n pwysleisio na fyddai gwirfoddolwyr yn cymryd lle swyddogion proffesiynol.

Dywedodd yr Uwch-arolygydd Robyn Mason y byddai'n "ddwl" i beidio manteisio ar ddoniau gwirfoddolwyr.