Tywydd yn arwain at flwyddyn 'hanesyddol' i win Cymreig

Richard Wyn Huws

Mae hi wedi bod yn flwyddyn "hanesyddol" i'r diwydiant cynhyrchu gwin yng Nghymru yn ôl arbenigwyr, wedi wythnosau lawer o dywydd sych a chynnes.

Mae nifer o winllannoedd Cymreig yn gweld eu cnydau'n tyfu'n gynharach ac yn fwy eang nag ers blynyddoedd lawer.

Mae rhai arbenigwyr o fewn y diwydiant bwyd a diod yn credu bod newid ar droed o ran y defnydd o dir yng Nghymru os fydd yr hafau yn parhau i gynhesu.

Yn ôl Richard Wyn Huws, perchennog gwinllan Pant Du ym Mhenygroes dydi pethau erioed wedi bod cystal, gan ddisgrifio'r tywydd fel "rhodd arbennig gan natur".

Amgylchiadau 'perffaith'

"Be' sy'n bwysig i ni yn y winllan ydy faint o oriau o dymheredd sy' dros 18C 'da ni'n gallu ei gael," meddai Mr Huws.

"Ers dechrau Ebrill tan ganol mis Gorffennaf, 'da ni wedi cael 428 awr dros y tymheredd hwnnw. Y llynedd dim ond 270 o oriau gawson ni.

"'Da ni 'di teimlo'r gwres, 'da ni 'di gweld y caeau'n troi'n felyn, felly 'da ni'n gwybod ei bod hi'n flwyddyn hanesyddol ac arbennig."

Image caption Mae hi'n flwyddyn "hanesyddol" yn ôl Richard Wyn Huws o winllan Pant Du

Mae Mr Huws yn rhagweld "safon gwin 'da ni erioed wedi'i gael o'r blaen yng Nghymru".

"Be' maen nhw angen fwy na dim ydy'r gwres, yr haul a dim gwynt. Eleni mae 'di bod yn hollol berffaith ar gyfer hynny," meddai.

Os bydd y patrwm o hafau poeth yn parhau, mae Mr Huws yn credu y bydd mwy o fentro i'r diwydiant cynhyrchu gwin.

"Ar hyn o bryd mae 'na ryw 100 acer wedi cael ei blannu o ran grawnwin drwy Gymru gyfan, ond dwi'n siŵr mewn pum mlynedd efallai y bydd hynny wedi dyblu, hyd yn oed treblu, yn dibynnu ar y tywydd."

Cyfleoedd masnachol

Yn ôl yr ymgynghorydd bwyd a diod, Geraint Hughes, fe allai'r newid yn ein hinsawdd agor y drws i bob mathau o bosibiliadau yn y diwydiant.

"Mae pob mathau o bethau'n bosib. Dwi'n meddwl bod 'na ras ymlaen i'r person cynta' i dyfu te yng Nghymru'n fasnachol," meddai.

"Maen nhw eisoes yn gwneud hynny yn Yr Alban, felly 'does 'na ddim rheswm o ran hinsawdd na ddylwn ni allu tyfu te, ac efallai olewydd.

"Efo'r hinsawdd yn dod yn debycach i ogledd yr Eidal a De Ffrainc, yna mae'n agor y drws i gnydau fel 'na."

Pynciau Cysylltiedig