Arestio dyn ar amheuaeth o lofruddio yn Sir y Fflint

  • Cyhoeddwyd
Andrew Hamilton
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Andrew Hamilton ei ganfod yn farw nos Fercher

Mae dyn o'r gogledd wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddio yn dilyn marwolaeth dyn yn Sir y Fflint nos Fercher.

Cafodd Heddlu Gogledd Cymru eu galw i gyfeiriad ar Stryd Fawr Bagillt am 22:30 ble wnaethon nhw ganfod corff dyn.

Fe gafodd Andrew Hamilton, 42, ei gyhoeddi'n farw yn y fan a'r lle.

Dywedodd y llu bod dyn lleol 43 oed wedi'i arestio ar amheuaeth o'i lofruddio, a'i fod yn parhau yn y ddalfa yn Llanelwy.

Apêl am wybodaeth

Ychwanegon nhw nad ydyn nhw'n chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad, ond mae'r llu yn apelio am wybodaeth.

"Rwy'n apelio ar unrhyw un sydd o bosib â gwybodaeth allai helpu ein hymchwiliad, neu unrhyw un oedd yn yr ardal rhwng 21:00 a 23:00 nos Fercher wnaeth sylweddoli ar unrhyw beth anarferol, i gysylltu â ni," meddai'r Ditectif Brif-arolygydd Gary Kelly.

"Bydd rhagor o heddlu yn yr ardal wrth i ni gynnal ein hymchwiliadau, ac os oes rhywun yno sydd â gwybodaeth, gallan nhw fod yn hyderus i siarad ag unrhyw swyddogion fydd yno."

Dywedodd yr heddlu bod y crwner yn ymwybodol o'r farwolaeth ac y byddai post mortem yn cael ei gynnal ar y corff yn fuan.