Y Cynulliad yn ystyried cyfieithu ar y pryd i'r Gymraeg

Alun Jones
Uned Wleidyddol BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Senedd
Disgrifiad o’r llun,
Yr Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething (canol) yn defnyddio clustffonau i glywed cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg

Mae'r Cynulliad yn ystyried darparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd i'r Gymraeg yn ystod eu cyfarfodydd.

Y polisi ar hyn o bryd yw darparu cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg yn unig.

Dywedodd llefarydd eu bod yn ystyried "dichonoldeb" newid y polisi.

Mae'r ystadegau diweddaraf yn dangos bod 8% o drafodion pwyllgorau ac 20% o gyfraniadau yn ystod cyfarfodydd llawn yn Gymraeg.

'Ansawdd uchaf'

Dywedodd llefarydd ar ran y Cynulliad wrth BBC Cymru: "Fel rhan o'n gwaith parhaus i sicrhau ein bod yn hwyluso gweithio dwyieithog a darparu gwasanaethau dwyieithog o'r ansawdd uchaf, rydym wedi bod yn ystyried dichonoldeb darparu cyfieithu ar y pryd i'r Gymraeg.

"Nid oes penderfyniad eto wedi'i wneud mewn perthynas â newid y ddarpariaeth gyfredol."

Bydd y cynigion yn cael eu hystyried gan Adam Price AC, Comisiynydd y Cynulliad sy'n gyfrifol am Gynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, gan gynnwys newidiadau i brosesau, niferoedd staff ac anghenion hyfforddiant.

Ddydd Mercher dywedodd Mr Price wrth ACau bod y Comisiwn "wedi gosod y nod o fod yn sefydliad sy'n adnabyddus am ddarparu gwasanaethau dwyieithog rhagorol ac arloesol, ac i fod yn gorff sy'n esiampl i gyrff eraill yng Nghymru a thu hwnt".

Mae'r cofnod ysgrifenedig o drafodion y cyfarfodydd llawn yn hollol ddwyieithog, tra bod trawsgrifiadau pwyllgorau'n cynnwys y cyfieithiad ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg gafodd ei ddarlledu yn ystod y cyfarfod - ond dyw'r cyfraniadau Saesneg ddim yn cael eu cyfieithu i'r Gymraeg.