Heddlu'n ymchwilio i sarjant fu'n yfed a gyrru

Cyhoeddwyd
prwaf andalFfynhonnell y llun, Press Association

Mae Heddlu De Cymru yn cynnal ymchwiliad i heddwas sydd wedi cael dedfryd ohiriedig am yfed a gyrru.

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth y Sarjant Aled Ioan Jones, 45, ymddangos o flaen ynadon Aberystwyth ar ôl cael ei ddal yn yfed a gyrru yn ardal Ceinewydd, Ceredigion.

Roedd lefel yr alcohol yn ei gorff dros bedair gwaith yr hyn sy'n gyfreithiol.

Cafodd ddedfryd o 20 wythnos o garchar wedi ei ohirio am ddwy flynedd ar ôl pledio'n euog.

Dywedodd yr heddlu y bydd eu hadran safonau proffesiynol nawr yn ymchwilio i'r achos.

149 microgram o alcohol

Mae Jones ar hyn o bryd yn absennol o'i waith oherwydd salwch hir dymor.

Pan gafodd ei stopio, roedd ganddo 149 microgram o alcohol mewn 100 mililitr o anadl. Y terfyn cyfreithiol yw 35.

Yn ogystal â'i ddedfryd ohiriedig, bydd yn rhaid iddo gwblhau 250 awr o waith di-dâl.

Cafodd ei wahardd rhag gyrru am dair blynedd, gyda chostau o £200.