Scramblo yn achosi pryder i ffermwyr
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Scramblo yn achosi pryder i ffermwr

20 Gorffennaf 2018 Diweddarwyd 22:17 BST

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw am sefydlu uned troseddau gwledig arbennig yn y canolbarth er mwyn ceisio mynd i'r afal gyda'r broblem o bobl sy'n sgramblo ar feiciau modur.

Yn ôl yr undeb mae'r gweithgarwch yn gyfrifol am ddifodi eiddo yn ardal Machynlleth.

Dywed ffermwyr yn ardal Coedwig Dyfi fod yna ddifrod wedi ei achosi i gatiau, ffensys a bêls o wair.

Adroddiad Craig Duggan.