Cefnogaeth i gofgolofn Rhodri Morgan

Rhodri Morgan Image copyright Wales News Service
Image caption Bu farw Rhodri Morgan ym mis Mai 2017 yn 77 oed

Mae gweddw cyn-Brif Weinidog Rhodri Morgan wedi dweud ei bod hi'n cefnogi ymgyrch i godi cerflun er cof amdano, er na fyddai ei gwr wedi bod eisiau un, meddai.

Mae'r rheiny sydd y tu ôl i'r ymgyrch, sydd yn cael ei arwain gan y cynghorydd Dilwar Ali, yn ceisio codi £ 100,000 ar gyfer cerflun ger y Senedd ym Mae Caerdydd.

Dywedodd Julie Morgan, sy'n AC Gogledd Caerdydd wrth raglen Good Morning Wales ar BBC Radio Wales: "Yn sicr nid oedd Rhodri yn hoff iawn o gerfluniau."

Ond ychwanegodd: "Mae unrhyw beth sy'n adeiladu ar ein hanes ni yn beth da."

Bu farw Mr Morgan ym mis Mai y llynedd yn 77 oed.

Roedd Rhodri Morgan yn cael ei gydnabod fel gwleidydd a ddaeth a sefydlogrwydd i Gynulliad Cymru yn ystod ei naw mlynedd wrth y llyw.

Wrth siarad am y cynlluniau, dywedodd Mrs Morgan: "Roeddwn yn pryderu rhywfaint am fy mod yn teimlo na fyddai hyn yn rhywbeth y byddai Rhodri ei eisiau.

"Ond wedi gwrando ar yr holl ddadleuon gwahanol, a gweld brwdfrydedd y grŵp o'i ffrindiau gwleidyddol sy'n ceisio cyflawni hyn, rydw i'n hollol gefnogol o'r cynllun nawr."

Dywedodd: "Rwy'n credu y byddai e wedi meddwl ai dyna'r ffordd y byddai'n dymuno cael ei gofio, ond rwy'n credu bod y bobl y tu ôl i'r ymgyrch yn teimlo ei fod wedi cyfrannu at ddatganoli Cymru, felly y dylai fod rhywbeth yn rhywle i nodi hynny.

Tirnodau datganoli

"Mae'n eithaf diddorol iawn, oherwydd gall cerfluniau dyfu y tu hwnt i'r pwrpas gwreiddiol, maent yn gallu dod yn llefydd i gyfarfod ac i gasglu, a gallai'r math hwnnw o beth ddigwydd o flaen ei gerflun e."

Dywedodd Mrs Morgan tra roedd hi'n teimlo bod datganoli bellach wedi'i ymgorffori yn y genedl, roedd yn dal yn gymharol newydd.

"Mae unrhyw beth sy'n adeiladu ar ein hanes yn beth da ac roedd gan Rhodri ddiddordeb mawr mewn hanes ... felly rwy'n credu bod gosod tirnodau am yr hyn sydd wedi bodoli ers 1999 yn bwysig iawn.

"Fe allai hwn fod yn un o'r rheiny."

Straeon perthnasol