Gwahardd meddyg am ddweud celwydd ar CV

Ysbyty Glan Clwyd

Mae meddyg wedi cael ei wahardd rhag gweithio ar ôl dweud celwydd am ei brofiad gwaith a'i gymwysterau wrth geisio am swydd yn un o ysbytai y gogledd.

Clywodd y Tribiwnlys Ymarferwyr Meddygol fod Dr Kashif Samin wedi dweud celwydd wrth iddo geisio am swydd fel meddyg oedd yn arbenigo mewn dermatoleg yn Ysbyty Glan Clwyd, yn Sir Ddinbych.

Fe wnaeth e hefyd ffugio ei gymwysterau ar ei dudalen Facebook ac mewn hysbyseb Yell.com.

Dywedodd y tribiwnlys ei fod wedi "methu ar sawl achlysur sylweddoli difrifoldeb ei anonestrwydd a'i ymddygiad".

'Ymddwyn yn anonest'

Clywodd y gwrandawiad bod pryderon wedi cael eu codi gyda swyddog ymchwilio ar ran Ysbyty Glan Clwyd.

Clywodd y tribiwnlys fod Dr Samin wedi creu CV ar wefan recriwtio BAYT.com ac ynddo roedd yn honni ei fod wedi cyhoeddi erthygl yn y cyfnodolyn 'Journal of Gastroenterology'.

Fe nododd hefyd ei fod wedi cael gradd Meistr mewn Meddygaeth Esthetig / Dermatoleg o Brifysgol Queen Mary, Llundain.

Nid oedd y naill na'r llall o'r datganiadau yma'n wir ac fe ddaethon nhw i'r casgliad ei fod wedi ymddwyn yn anonest.

Ar y CV roedd hefyd yn honni fod ganddo 46 mlynedd a thri mis o brofiad, pan fyddai ond wedi bod yn 41 oed.

Fodd bynnag, fe ddaeth y tribiwnlys i'r casgliad mai gwall teipio oedd y camgymeriad hwnnw.

Ddim yn ddigon tebol

Ym mis Gorffennaf 2013, fe fu Dr Samin yn llwyddiannus yn ei gais am swydd meddyg arbenigol mewn dermatoleg yn Ysbyty Glan Clwyd.

Ar ei ffurflen gais, dywedodd ei fod wedi cael MSc mewn Meddygaeth Frys ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion yn 2015, ac fe nododd hefyd yr erthygl yr oedd yn honni ei fod wedi ei chyhoeddi yn y 'Journal of Gastroenterology'.

Fe gydnabyddodd y tribiwnlys bod y cymhwyster MSc wedi'i gynnwys fel camgymeriad - roedd "wedi'i fwriadu" ei gyflawni yn 2015 - ond fe ddaethon nhw i'r casgliad bod y datganiad ei fod wedi cyhoeddi yn y cyfnodolyn wedi'i gynnwys yn anonest.

Daeth y tribiwnlys i'r casgliad nad oedd hi'n addas i Dr Samin weithio am ei fod wedi ymddwyn yn anonest

Mae gan Dr Samin 28 diwrnod i apelio penderfyniad y tribiwnlys, a gafodd ei gynnal ar 2 Gorffennaf.

Pynciau Cysylltiedig