Heddlu'n ymchwilio i lofruddiaeth yng Nghaerdydd

Swyddogion fforensic

Mae Heddlu De Cymru wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio i achos o lofruddiaeth ar ôl i gorff dyn 20 oed gael ei ddarganfod yng Nghaerdydd.

Cafodd swyddogion arfog eu galw i Grangetown am tua 02:00 fore Llun wedi adroddiadau o "ymosodiad difrifol" ar ddyn.

Yn ôl llefarydd ar ran yr heddlu, cafodd y dyn ei drywanu "nifer o weithiau" cyn marw yn y fan a'r lle.

Y gred yw bod y dyn, sydd ddim wedi ei adnabod yn swyddogol, yn dod o ardal Tre-biwt.

Mae'r teulu wedi cael gwybod am y farwolaeth.

Image caption Mae ffyrdd yn ardal Gerddi'r Faenor wedi eu cau gan yr heddlu

Fe wnaeth rhai o'r trigolion ddweud eu bod wedi eu synnu gyda'r newyddion, gan ddisgrifio'r ardal fel un diogel ar y cyfan.

Dywedodd un gyrrwr tacsi sy'n byw yn agos i safle'r ymchwiliad ei fod wedi tristau o glywed y newyddion fod y dyn ifanc o Dre-biwt, gan o bosib y byddai'n rhywun yr oedd yn ei adnabod.

Dywedodd Ali Abdi, sy'n helpu trefnu gweithgareddau cymunedol yn Grangetown, fod y newyddion yma ar ddechrau gwyliau ysgol yn sicr o greu pryder ymhlith rheini a thrigolion lleol.

Diolch i'r gymuned

Cafodd rhannau o Heol Corporation a Heol Holmesdale eu cau wrth i'r heddlu archwilio sawl safle.

Yn ôl y Ditectif Prif Arolygydd Gareth Morgan bydd swyddogion yn gwneud ymholiadau yn ardaloedd Grangetown a Thre-biwt ddydd Llun.

Mae'r llu hefyd wedi diolch i'r gymuned leol am eu hamynedd a'u dealltwriaeth.

Mae'r heddlu yn apelio i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu â nhw drwy alw 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod *275707.

Pynciau Cysylltiedig