Lluniau: Sesiwn Fawr Dolgellau 2018

Dros y penwythnos, cafodd Sesiwn Fawr Dolgellau ei chynnal yn y dref.

Y ffotograffydd Dafydd Owen, o gwmni ffotoNant, oedd yno ar ran Cymru Fyw:

Anweledig

Yn gynharach eleni, cyhoeddodd y band Anweledig, ar flwyddyn ei ben-blwydd yn 25 oed, y bydden nhw'n dychwelyd i Ddolgellau.

Un o berfformiadau mwyaf cofiadwy y grŵp o Flaenau Ffestinog yn Sesiwn Fawr oedd y flwyddyn pan rannodd y band lwyfan gyda'r Levellers, The Alarm a'r Saw Doctors yng ngŵyl 2002.


Sombreros

Roedd y dorf wrth eu boddau er gwaetha'r tywydd gwlyb nos Wener.

Roedd 'na ambell i het liwgar i'w gweld - teyrnged i un o albyms mwya' poblogaidd Anweledig, Sombreros yn y Glaw. Addas iawn.


hashnod

Rhywbeth sydd i'w weld yn amlach mewn gwyliau y dyddiau yma. Ond tybed be' ydy ystyr yr hashnod? Dirgelwch.


Ty Siamas

Roedd 'na ddifyrwch ar gael yn Tŷ Siamas hefyd gyda Geraint Løvgreen yn gwahodd pobl i'w 'huffern fach'...


torf

...ac roedd y gynulleidfa i weld yn mwynhau!


Elidyr Glyn

Prif leisydd y band gwerin-roc Bwncath, Elidyr Glyn - enillydd cyntaf Tlws Alun Sbardun Huws yn Steddfod Genedlaethol 2016.


Cynulleidfa

Roedd yna amrywiaeth o ran yr arlwy, ac hefyd o ran oed y gynulleidfa.


Y Mellt

Y Mellt yn perfformio yn Y Clwb Rygbi, a oedd yn rhoi llwyfan i rhai o fandiau newydd, mwyaf addawol y sin gerddoriaeth Gymraeg.


Welsh Whisperer

Dydy hi ddim yn ŵyl gerddorol Gymraeg y dyddiau 'ma heb y Welsh Whisperer yn diddannu yn ei siaced Hi-Vis!


Glain Rhys

Y gantores ifanc Glain Rhys yn perfformio.


SO58

Cameo i'r het fwced liwgar, neu'r bucket hat, sydd mor nodweddiadol o gemau pêl-droed Cymru yn y blynyddoedd diwethaf.


Y Cledrau

Y Cledrau, band ifanc o ardal y Bala yn perfformio ar lwyfan y stryd ynghanol y dref.


canu

Ond mae'r ŵyl hefyd yn adnabyddus am wahodd cerddorion rhyngwladol i berfformio.

Eleni, La Inedita - band sy'n plethu cerddoriaeth reggae a cherddoriaeth traddodiadol Peru - oedd un o'r uchafbwyntiau mwyaf annisgwyl.


Y dorf

Tan flwyddyn nesa', Sesiwn Fawr!


Mwy o orielau lluniau ar Cymru Fyw: