Y Sioe Fawr: Lluniau dydd Llun // Monday at The Royal Welsh Show

Mae uchafbwynt y calendr amaethyddol wedi dechrau'n swyddogol. Dyma olwg ar rai o'r golygfeydd ar ddiwrnod agoriadol Sioe Fawr 2018 yn Llanelwedd:

The highlight of the agricultural calendar in Wales is back for another year. Here's a look at some of the scenes from the opening day of the Royal Welsh Show 2018:


ceffylau

Un o'r stalwyni cob yn paratoi i fynd i'r prif gylch ar gyfer y gystadleuaeth hynod boblogaidd.

One of the cob stallions preparing to enter the main circle to compete.


bwyell

Elgan Pugh (agosaf i'r camera) o'r Parc ger Y Bala yn cystadlu gyda'r fwyell. Ail oedd Elgan heddiw, tu ôl i Brian Palsgaard o Ddenmarc.

Elgan Pugh (closest to camera) from Y Parc near Bala competing with the axe. Elgan came second this year, behind Denmark's Brian Palsgaard.


oriel

Beryl Vaughan (ar y chwith) gyda'i gŵr (John ar y dde) o Lanerfyl oedd yn agor y Sioe eleni.

Hefyd o Lanerfyl mae Tom Tudor (canol) - llywydd y sioe eleni - gyda'i wraig, Ann.

Beryl Vaughan (on the left) with her husband John (on the right) from Llanerfyl were opening the show this year.

Tom Tudor (stood with his wife Ann) is the President of The Royal Welsh Show.


penrhyn

Mari, sy'n 10 oed, yn y cefn gyda'i brawd bach, Tudur, wyth, a'i chwaer Gwenno, pedair, o Benrhyndeudraeth yn sefyll mewn peiriant pwyso defaid.

10-year-old Mari from Penrhyndeudraeth, with her younger siblings Tudur, eight and Gwenno, four, standing on the sheep-weighing apparatus.


shed

Y sied ddefaid o'r balconi - cannoedd o ddefaid yn cael eu paratoi cyn cystadlu.

The sheep shed from the balcony - hundreds of sheep being prepared for competing.


hufen ia

Brawd a chwiorydd, Jessica, Jack ac Abbie gyda'u ffrind Zoe, sydd wedi dod yr holl ffordd o Cumbria i Lanelwedd i fwynhau'r hufen iâ.

Siblings Jessica, Jack and Abbie with their friend Zoe have travelled all the way from Cumbria for some Welsh ice cream.


ifan a dai

Ifan Jones Evans, Dai Jones a gweddill tîm sylwebu S4C yn trafod safon y teirw.

Ifan Jones Evans, Dai Jones and other S4C commentators discussing the bulls which were on show.


ceffyalu

Ar garlam, y ceffylau milwrol yn rhoi sioe i'r miloedd a oedd yn gwylio.

There was a military procession with horses galloping in the main ring this afternoon.


canws

Roedd digon o hwyl i'w gael yn y gwersi canŵio a chwrwgl ar y llyn.

There were canoe and coracle lessons on the showground pond as well.


nixon

Theo, sy'n bedair oed, a'i frawd mawr Harry, pump, o Gaerwrangon yn cael tro ar gefn tractor.

Four-year-old Theo, and his big brother Harry, five, from Worcester having a go on a tractor.


blodau

Martyn ac Anitta o Ben-y-bont ar Ogwr yn mwynhau blodau'r cleddyf (gladiolus).

Martyn and Anitta from Bridgend enjoying the gladiolus.


gof

Roedd y cystadlu'n ffyrnig yng nghorlan y gof, a bu'n rhaid cymryd gofal wrth ymdrin â'r pedolau.

There was fierce competition at the blacksmith's, with each contestant taking great care with the extreme heat.


Hefyd o ddiddordeb:

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol