Unigrwydd mewn ardaloedd gwledig yn 'broblem gynyddol'

Ffarmwr Image copyright Getty Images

Mae angen taclo'r "broblem gynyddol" o unigrwydd yng nghymunedau gwledig Cymru, yn ôl y gweinidog gofal cymdeithasol.

Yn ystod ymweliad â'r Sioe Frenhinol, dywedodd Huw Irranca-Davies fod delio gyda'r broblem yn flaenoriaeth genedlaethol.

Fe wnaeth arolwg cenedlaethol yn 2016-17 awgrymu bod 17% o bobl yng Nghymru - tua 440,000 o bobl - yn teimlo'n unig.

Mae'r broblem yn gallu bod yn waeth mewn ardaloedd gwledig, ble mae cymunedau'n fwy ynysig ac yn bellach o wasanaethau cyhoeddus.

'Ffermio'n waith unig'

Mae bron i 20% o boblogaeth Cymru'n byw mewn cymunedau o lai na 1,500 o bobl.

Wrth siarad yn Llanelwedd ddydd Mawrth, bydd Mr Irranca-Davies yn trafod beth all Llywodraeth Cymru ei wneud i leddfu unigrwydd mewn cymunedau gwledig.

"Mae unigrwydd yn broblem gynyddol mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru," meddai.

"Mae'n effeithio ar bawb - person ifanc neu berson hŷn, ffermwr neu feddyg, person sengl neu berson priod, ac fe allai o bosib arwain at nifer o broblemau iechyd a gofal cymdeithasol difrifol.

Image caption Dywedodd Huw Irranca-Davies fod taclo unigrwydd yn "flaenoriaeth" i'r llywodraeth

"Rydyn ni eisiau sicrhau'n safon byw gorau posib i bobl ym mhob rhan o Gymru, gan gynnwys ein cymunedau ffermio a gwledig.

"Dyna pam mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud taclo unigrwydd yn flaenoriaeth genedlaethol."

Ychwanegodd yr Ysgrifennydd Materion Gwledig, Lesley Griffiths fod oriau a natur gwaith ffermwyr yn golygu eu bod yn aml yn gweithio ar eu pen eu hunain a bod "prinder cyfleoedd i ymwneud gyda phobl eraill".

"Mae pwysau ychwanegol megis rhedeg busnes, afiechydon mewn anifeiliaid, a'r ansicrwydd sydd yn dod o Brexit, hefyd yn gallu ychwanegu at deimladau o unigrwydd ac anobaith," meddai.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol