Oriel luniau: Bae Caerdydd // Cardiff Bay in pictures

  • Cyhoeddwyd
Bae CaerdyddFfynhonnell y llun, Sioned Birchall

Croeso i Fae Caerdydd, cartref y Cynulliad, cartref y celfyddydau, cartref Eisteddfod Genedlaethol 2018 - a chyn-gartref porthladd glo fwya'r byd ar un adeg.

Efallai mai gwleidyddiaeth, gloddesta ac hamddena sy'n mynd â bryd y rhan fwyaf o'r ymwelwyr i'r Bae erbyn heddiw, ond mae atgofion o'r gorffennol i'w gweld yn frith o gwmpas y lle.

Faint o'r rhain allwch chi ddod o hyd iddyn nhw yn ystod eich ymweliad â maes yr Eisteddfod eleni, a faint y'ch chi'n gwybod amdanyn nhw?

Welcome to Cardiff Bay, the venue for this year's National Eisteddfod. Since its regeneration, it has become the political and cultural centre of the city. But there are still glimpses of the vanished history of the city's docklands in the buildings and street art. How many of these are you familiar with and how much do you know about them?

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Bae Caerdydd o bell.

Cardiff Bay, in all its regenerated glory.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Sgwâr Loudoun oedd canolbwynt ardal Bae Teigr. Roedd yn gartref i gymuned amlddiwylliant cyntaf ac enwocaf Cymru gyda thros 57 o ieithoedd, gan gynnwys y Gymraeg, i'w clywed ar ei strydoedd.

Loudoun Square, once the beating heart of Tiger Bay, where sailors and workers from over 50 countries settled. The area was razed during the 1960s and a thriving community was displaced.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Am wythnos, mae'n gartref i brif lwyfan yr Eisteddfod ond mae Canolfan Mileniwm Cymru hefyd yn gartref parhaol i wyth sefydliad celfyddydol - gan gynnwys Urdd Gobaith Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC ac Opera Cenedlaethol Cymru. Adeg Steddfod, bydd nifer o berfformiadau theatrig a'r Babell Lên wedi'u lleoli yma hefyd.

The Millennium Centre is nicknamed The Armadillo due to its copper-coloured dome. The striking bilingual inscription was written by poet Gwyneth Lewis. The Welsh version "Creu Gwir Fel Gwydr o Ffwrnais Awen" translates as "Creating truth like glass from the furnace of inspiration."

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Mae'r tŵr dŵr tua allan i Ganolfan y Mileniwm wedi ymddangos yng nghyfresi teledu Dr Who a Torchwood.

This water feature is familiar to viewers of the Doctor Who spin-off series Torchwood, whose headquarters are located below it.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Pwy yw Ianto tybed? Mae bobl o ar draws y byd yn dod yma i dalu teyrnged i'r cymeriad hoffus o'r gyfres Torchwood.

Along the boardwalk on the waterfront you'll find this shrine to Ianto, a fictional operative from the television series Torchwood.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Porthladd oedd y basn hirgrwn anferth yma'n wreiddiol. Erbyn hyn mae'n lleoliad ar gyfer pob math o ddigwyddiadau awyr-agored. Wythnos Steddfod, dyma le fydd lleoliad Cerrig yr Orsedd ar gyfer y seremonïau ar fore Llun a Gwener

The oval basin is named Roald Dahl Plass after the Cardiff-born author. The word "Plass" means 'space' in Norwegian, a nod to Dahl's Norwegian roots.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Mae'r Eglwys Norwyaidd yn un o adeiladau mwyaf adnaybyddus y Bae. Roedd yn gartref oddi cartref i forwyr o Norwy - yn enwedig yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Heddiw mae'n ganolfan gelfyddydau gyda golygfeydd godidog.

Roald Dahl was baptised at the Norwegian Church and when it came under threat of demolition he headed the campaign to rescue it. The landmark building is now an arts centre.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Ar un adeg, roedd adeilad ysblennydd y Pierhead yn ganolbwynt i'r byd masnach Cymreig. Yn ystod wythnos yr Eisteddfod, hwn fydd cartref Shwmae Caerdydd, y ganolfan i ddysgwyr Cymraeg.

Once the focal point of commerce in Wales, the iconic Pierhead building was built in 1897 as the headquarters for the Bute Dock Company. It is now a visitor, events and conference venue which will host activities for Welsh learners during Eisteddfod week.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Wrth ymyl hen adeilad y Pierhead mae un o adeiladau newydd y Bae, sef Y Senedd. Mae'r simdde yn dod â golau dydd i grombil yr adeilad ac yn awyru'r Siambr mewn modd naturiol. Fan hyn bydd y Lle Celf wedi'i leoli adeg Steddfod.

Why does the Senedd need a chimney? It's one of the most frequently asked questions about the Welsh Assembly building. Well, the funnel, wind cowl and lantern are key to ventilating and lighting the Siambr (debating chamber).

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Cerflun er cof am yr actor a'r cyfansoddwr byd-enwog Ivor Novello. Cafodd ei fagu yng Nghaerdydd mewn cartref oedd yn dwyn yr enw 'Llwyn yr Eos' ac roedd yn Eisteddfodwr brwd yn ei blentyndod cyn dod yn seren y sgrîn fawr.

The Welsh nightingale, Ivor Novello was born in Cardiff, and through his Welsh-speaking mother's influence, the young Ivor performed at Eisteddfodau across the country from an early age.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Penniless Point. Dyma'r man, tu allan i gatiau'r doc, lle yn yr hen ddyddiau byddai morwyr yn dod i chwilio am waith.

This plaque on the wall of the Sainsbury's store opposite the Wales Millennium Centre marks the area where sailors who needed a ship to work on used to wait in the hopes of a job.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Mae'r cerflun yma'n deyrnged drawiadol i'r masnachlongwyr o dde Cymru fu farw adeg yr Ail Rhyfel Byd. Mae'n cyfleu llongddrylliad ar un ochr ac wyneb ar yr ochr arall.

The sculpture combines the hull of a shipwrecked ship with the shape of a face. It is a memorial to the Merchant Seamen from South Wales who served during World War II.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Mae'r fodrwy gopr yn nodi man cychwyn y Llwybr Taf o Fae Caerdydd i Aberhonddu. Mae wedi ei cherflunio â delweddau sy'n cyfeirio at gefndir morwrol yr ardal.

The ring marks the start of the Taff Trail between Brecon and Cardiff. It's engraved with maritime details associated with the old docks.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Teyrnged arall i hanes unigryw ac amrywiol Bae Caerdydd.

The 'People Like Us' sculpture celebrates the people who lived and worked here during the heyday of the docks.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Rhoddwyd y cerflun yma i ddinas Caerdydd gan drefnwyr Ras Heddwch y Byd.

You can make a wish for peace at the statue of Sri Chimnoy, the spiritual leader who started the World Harmony Run.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Sylwch ar y marciau ar y wal isel sy'n ymestyn draw tuag at yr Eglwys Norwyaidd. Mae'r ffosiliaid, y planhigion a'r broc môr yn cynrychioli treigl amser, ac ar y diwedd mae cerddi morwrol mewn 17 iaith.

Fossil-like markings are etched into theseat wall stretching along the waterfront towards the Norwegian Church. Progressing from prehistoric imprints of creatures through to the present day, the wall ends with a maritime verse written in the seventeen languages of Cardiff's multi-cultural residents.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Cofeb i'r anturiaethwr Capten Scott wnaeth hwylio i Begwn y De o Fae Caerdydd ond wnaeth byth ddychwelyd.

This sculpture overlooks the point where Captain Scott's ship the Terranova set sail on its ill-fated expedition to the South Pole.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

O'r Pwll i'r Porthladd - cerflun er cof am y bobl fu'n gweithio yn y diwydiant glo yn Ne Cymru.

From Pit to Port commemorates the men and women whom formed links in the chain between the mining of coal in the valleys and its export around the world from Cardiff Docks.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Cymrwch hoe fach ar un o'r seddi brics coch trawiadol yma sy'n seiliedig ar greaduriaid chwedlonol o ddychymyg Dylan Thomas. Mae yna naw ohonyn nhw i gyd.

Can you spot all nine of these brick 'beastie' benches inspired by the mythical creatures in Dylan Thomas's poem 'Ballad of the long legged bait'? Each bench is engraved with an inscription taken from the poem.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Mae llwybr i gerddwyr a seiclwyr ar draws y morglawdd - mae'n rhan o lwybr arfordirol Cymru.

The barrage features locks and bridges, sluice gates and even a state-of-the-art fish pass.

Ffynhonnell y llun, Sioned Birchall

Trwyn Penarth. Gallwch ddal tacsi dŵr, cerdded neu seiclo i'r dref glan môr sydd drws nesaf i'r Bae.

The view across the Bay to the seaside town of Penarth.

Hefyd o ddiddordeb: