Y Sioe Fawr: Lluniau dydd Mawrth

Oni bai am ambell i gawod o law, mae hi wedi bod yn ddiwrnod cynnes ar y cyfan yn Llanelwedd. Dyma rai o'r golygfeydd o'r maes ar ddydd Mawrth:


aled a dewi

Yr efeilliaid Aled a Dewi o Lanymddyfri yn mwynhau eistedd ar gefn beic cwad - efallai bod pump oed ychydig yn rhy ifanc i yrru un...


o'r cae

Roedd yna ambell gawod ond ar y cyfan roedd hi'n sych ac yn gynnes ar faes y Sioe ddydd Mawrth, ac yn eitha' trymaidd.


caceni

Mae'r Neuadd Fwyd yn lle pwysig i unrhyw un sy'n hoffi cig, caws a phob math o fwydydd eraill... ac yn baradwys i unrhyw un sydd â dant melys!


rygbi

Bedwyr (wyth oed) a'i frawd mawr Guto (10) o Bontargothi yn Sir Gâr yn cael codi Cwpan Her Ewrop ger stondin Gleision Caerdydd. Enillodd y Gleision y rownd derfynol yn erbyn Caerloyw yn Bilbao ym mis Mai.


defaid

Oen gwryw Charollais yn cael ei osod i'w le er mwyn ei arddangos i'r beirniaid.


gwilym

Un o'r ymwelwyr ieuengaf yn y sioe eleni; Gwilym Tomos o Dreharris, sy'n bedair wythnos oed.


lydia

Lydia, sy'n ddwy oed o Aberaeron, yn cael hwyl yn bwydo yn y sied geifr.


llysiau

Mae'r Gymdeithas Lysiau Cenedlaethol yng Nghymru wedi creu arddangosfa o'r rhai o'r pencampwyr yn y cystadlaethau tyfu llysiau eleni.


rygbi

Non, Rhodri a Gruffudd o bentref Mydroilyn ger Llanbed yn ymarfer at gynrychioli Cymru yn y rheng flaen yng Nghwpan y Byd 2027.


whisperer

Chi'n beilo nawr?! Y Welsh Whisperer ar y llwyfan perfformio yn diddanu'r gynulleidfa gyda'i ganeuon amaethyddol.


dafad

Becky a Martin o Lanerfyl yn paratoi eu dafad North Country Cheviot Hill cyn cystadlu.


mochyn

Cyffro'r sioe yn y tywydd clos wedi bod yn ormod i rai...


Mwy o'r Sioe ar Cymru Fyw:

Pynciau Cysylltiedig