Lansio ymgyrch ddiogelwch ar draphont Pontcysyllte

  • Cyhoeddwyd
traphont PontcysyllteFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae Glandŵr Cymru wedi lansio ymgyrch diogelwch er mwyn rhwystro unigolion rhag croesi Traphont Pontcysyllte, yr uchaf yn y DU.

Mae'r ymddiriedolaeth wedi cyflwyno cynllun PontySafety er mwyn diogelu dwsinau o bobl sydd yn peryglu eu hunain ac eraill drwy rwyfo neu feicio ar hyd y draphont.

Dywedodd Glandŵr Cymru, sy'n gyfrifol am 2,000 milltir o gamlesi yng Nghymru a Lloegr, eu bod nhw eisiau pobl i "rannu'r safle" yn gyfrifol, ac i beidio peryglu eu hunain yn ddiangen.

Yn ôl Lynda Slater, sy'n rheolwr ar ganolfan twristiaeth ar ran yr ymddiriedolaeth, mae camlas Llangollen a thraphont Pontcysyllte yn "llefydd arbennig i'w hymweld â nhw ac i fwynhau'r awyr agored".

"Yn anffodus, mae rhai pobl yn gweld yr 'afon yn yr awyr', 126 troedfedd uwchben Dyffryn Ardudwy, fel math o her chwaraeon," meddai.

Peryg 'aruthrol'

Wedi ei hadeiladu gan Thomas Telford a William Jessop mwy na 200 mlynedd yn ôl, mae'r draphont yn ganolbwynt i Safle Treftadaeth y Byd ar hyd camlas Llangollen.

Yn ôl Glandŵr Cymru mae hi'n ddiogel i rwyfo ar hyd traphont y Waun, ond dylid llusgo'r byrddau rhwyfo ar hyd Pontcysyllte ar sail diogelwch.

Dywedodd Ani Sutton, sydd hefyd yn gweithio i'r ymddiriedolaeth: "Fel un sydd yn rhwyfo fy hun, rydw i'n gwybod pa mor hawdd yw hi i gael eich chwythu drosodd.

"Mae unrhyw un sy'n sefyll ar fwrdd rhwyfo ar hyd y draphont, heb reiliau diogelwch, mewn peryg aruthrol."