'Diffyg amrywiaeth' yng nghwricwlwm Cymru' medd ymgyrchwyr

Catrin Jones
Uned Wleidyddol BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Ysgol

Nid yw pobl dduon, pobl o dras Asiaidd a grwpiau ethnig lleiafrifol yn cael eu cynrychioli yng nghwricwlwm addysg Cymru, yn ôl grŵp ymgyrchu.

Mae Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru (EYST) wedi galw ar Lywodraeth Cymru i adlewyrchu amrywiaeth poblogaeth bresennol y wlad yn y cwricwlwm newydd.

Yn ôl Cyngor Hil Cymru, maen nhw wedi ceisio dylanwadu ar y llywodraeth cyn bod y cwricwlwm newydd yn cael ei gyflwyno, ond heb gael ymateb.

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod nhw'n trafod â rhanddeiliaid er mwyn gallu darparu cwricwlwm cynhwysol.

Mae dros 10% o ddisgyblion Cymru yn dod o gefndir ethnig lleiafrifol gan gynnwys:

  • 32% o ddisgyblion Caerdydd;
  • 24% o ddisgyblion Casnewydd;
  • 14% o ddisgyblion Abertawe;
  • 10.4% o ddisgyblion Wrecsam.

Yn ôl EYST mae diffyg amrywiaeth yn y deunydd mae disgyblion yn ei astudio mewn ysgolion.

"Mae tystiolaeth a gyflwynwyd i EYST yn awgrymu nad yw'r rhan fwyaf o ddisgyblion yn gweld digon o unigolion y gellir eu hedmygu o fewn y cwricwlwm sydd ddim yn wyn, er gwaetha'r ffaith bod amrywiaeth ethnig Cymru yn cynyddu," meddai'r grŵp.

Cyfle 'unigryw'

Mae cwricwlwm addysg Cymru yn cael ei ddiwygio ar hyn o bryd yn dilyn adolygiad gan yr Athro Graham Donaldson yn 2015.

Mae disgwyl i'r cwricwlwm newydd gael ei gyhoeddi yn 2020, ond bydd fersiwn drafft ar gael cyn hynny.

Yn ôl EYST mae cyflwyno'r cwricwlwm newydd yn cynnig "cyfle unigryw", ond mae grwpiau ethnig wedi ei gweld hi'n anodd lleisio'u barn mewn trafodaethau.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae Cyngor Hil Cymru'n aelodau o Grŵp Rhanddeiliaid Strategol y Llywodraeth ar ddiwygio'r cwricwlwm ond mae'r prif weithredwr, Uzo Iwobi yn dweud bod eu cynigion i gyfrannu at y trafodaethau yn cael eu hanwybyddu gan y llywodraeth.

"Rydym ni wedi cynnig strategaethau lefel uchel ar sut i blethu hanes pobl dduon a hanes ethnig amrywiol drwy'r cwricwlwm," meddai.

"Ond dyw Llywodraeth Cymru ddim wedi derbyn ein cynnig i gyflwyno trosolwg o hanes pobl dduon sydd â phwyslais Cymreig."

'Pwysig adlewyrchu amrywiaeth'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod nhw wedi cydnabod y galwadau.

"Mae hi'n bwysig iawn fod ein cwricwlwm newydd yn adlewyrchu amrywiaeth ein poblogaeth a bod ein dysgwyr yn deall sut cafodd Cymru fodern ei siapio gan yr amrywiaeth yma."

Ychwanegodd: "Dyma pam ein bod ni'n trafod yn gyson gyda grŵp o rhanddeiliaid, gan gynnwys Cyngor Hil Cymru, pan fod eu harbenigedd nhw yn gallu cynnig datrysiadau i faterion penodol."