Titw Tomos Las, Hogia'r Wyddfa a Geraint Thomas

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Fideo: Arwel a Myrddin yn dychwelyd i'r stiwdio i recordio fersiwn arbennig o hen glasur

Roedd dydd Mercher yn ddiwrnod allweddol i Geraint Thomas wrth i'r seiclwr ddal ei afael ar y crys melyn yn y Tour de France - ac ymestyn ei fantais yn y broses.

Mae'r gŵr o Gaerdydd yn arwain ras seiclo mwyaf adnabyddus y byd, ac mae ei lwyddiant wedi ysbrydoli'r genedl.

Ond beth sy'n cysylltu Hogia'r Wyddfa a Geraint Thomas?

Diolch i raglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru, mae Hogia'r Wyddfa - ynghyd â Band Pres Llareggub a Siddi - wedi ail recordio un o'u caneuon enwocaf, Titw Tomos Las, mewn teyrnged i gampau'r Cymro yn Ffrainc.

Dywedodd Arwel Jones, o Hogia'r Wyddfa: "Fe gyfansoddwyd y gân yn niwedd y 60au yn Ysgol Dolbadaran, Llanberis.

"Y diweddar Eirlys Pierce gyfansoddodd yr alaw i eiriau T. Llew Jones. Fel rhan o addysg y plant gychwynodd hi, ond erbyn heddiw mae'n canu clodydd Geraint Thomas."

Fel mae Arwel yn ei gydnabod, cefnogwyr Geraint sydd wedi cychwyn yr arferiad [cliciwch yma os nad ydy'r fideo yn ymddangos yn syth]:

Erbyn hyn, mae'n debyg bod Geraint ei hun yn hoff iawn ohoni ac mae wedi dod yn ychydig o anthem ar y Tour iddo.

Tybed os welwn ni'r gân yn cyrraedd rhif un yn y siartiau os fydd Geraint yn fuddugol?

  • Mae modd edrych ar gymal 17 y Tour de France yn fyw ar S4C Clic ac ar Facebook Live ar dudalen S4C Chwaraeon am 14:00 ddydd Mercher.

Pynciau Cysylltiedig